Ammattikeittiöosaajat ry toimi  osatoteuttajana kansallisessa VARUKE-hankkeessa, jossa  sparrattiin julkisia ruokapalveluita luomaan omaan toimintaympäristöönsä soveltuvia vastuullisuussuunnitelmia. Suunnitelmaa rakennettiin teemoitetuissa työpajoissa valittujen ruokapalvelujen kanssa ja syntyviä tuotoksia jalkautetaan laajalti muidenkin ruokapalveluiden hyödynnettäviksi hankkeen aikana ja sen päätyttyä. Maa-ja metsätalousministeriön rahoittama hanketta toeteutettiin 12/2020- 10/2023 välisenä aikanaa. Pääkoordinoijana toimi Savon koulutuskuntayhtymä/ EkoCentria.

Hankkeen tuotoksena synytynyt maksuton ohjelma ja sen työkalut löytyvät vastuullinenruokapalvelu.fi -sivustolta.

Näin rakennat oman vastuullisuusohjelman>

Vastuullisuusohjelma.fi-sivustolta  löytyvät työkalut auttavat oman vastuullisuusohjelman rakentamisessa vaihe vaiheelta.

Alkukartoitus

Kartoituksen avulla selvitetään nykytilanne ja tunnistetaan tärkeimmät kehittämiskohteet. Alkukartoitus on jaettu kuuteen teemaan, jotka kuvaavat ruokapalvelun toimintaa kuten ruokalistasuunnittelua, ruokatuotannon prosesseja ja työelämän käytäntöjä. Alkukartoituslomakkeilla kuvattujen teemojen toetutumista peilataan lomakkeelta löytyvien kysymysten avulla ruokapalvelun omaan nykyiseen toimintaan ja valitaan kehittämiskohteet.

Vastuullisuussuunnitelma

Kun kehittämiskohteet ovat selvillä, luodaan varsinainen vastuullisuussuunnitelma. Sen avulla vastuullisista toimintatavoista tulee osa jokapäiväistä työtä, johtamista ja toiminnan suunnittelua. Helppokäyttöiseen suunnitelmaan kirjataan tehtävät toimenpiteet, aikataulu, mittarit, vastuut ja viestinnälliset toimenpiteet.

Raportointimalli ja viestintäohje

Ruokapalvelun vastuullisuustyö kiinnostaa niin asiakkaita, päättäjiä kuin muitakin sidosryhmiä. Vastuullisiisohjelma-sivulta löytyy raportointimalli , joka sisältää raportoinnin mallipohjan ja esimerkkejä vastuullisuusteoista ja -tavoitteista viestimiseen. Sivulta löytyy myös viestintäohje, joka opastaa niin sisäisessä kuin ulkoisessa vastuullisuusviestinnässä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatioita olivat EkoCentria | XAMK | Ammattikeittiöosaajat | Ruokatieto | Luonnonvarakeskus |

***
Tältä sivulta löydät Ammattikeittiöosaajien kokoaman vastuullisuusaiheisen artikkelisarjan. Valtaosa artikkeleista on Amkon tuottamia.