Ammattikeittiöosaajat ry toimii  osatoteuttajana kansallisessa VARUKE-hankkeessa, jossa  sparrataan julkisia ruokapalveluita luomaan omaan toimintaympäristöönsä soveltuvia vastuullisuussuunnitelmia. Suunnitelmaa rakennetaan teemoitetuissa työpajoissa valittujen ruokapalvelujen kanssa ja syntyviä tuotoksia jalkautetaan laajalti muidenkin ruokapalveluiden hyödynnettäviksi hankkeen aikana ja sen päätyttyä. Maa-ja metsätalousministeriön rahoittama hanke ajoituu vuosille 2020-2023. Pääkoordinoijana toimii Savon koulutuskuntayhtymä/ EkoCentria.