Innovatiivisia strategioita julkisille ruokapalveluille:
Kestävyystyökalu Itämeren alueelle

Kestävyystyökalu Itämeren alueelle (StratKIT) –hankkeen tavoitteena oli kartoittaa julkisten ruokapalvelujen nykytilanne ja osaamistaso, mallintaa kestävän kehityksen dynamiikkaa, sekä rakentaa käytännön kestävyystyökaluja julkisten ruokapalvelujen käyttöön Suomessa ja muissa hankemaissa. Hanketta rahoitti Interreg Baltic Sea Region, ja mukana on toimijoita Suomen lisäksi myös Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä ja Virosta. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti. Ammattikeittiöosaajat ry on edustanut hankkeessa Suomen julkisen sektorin ruokapalveluosaamista. Hanke on päättynyt 31.10.2021.

Hankkeen keskeiset raportit

* Online Sustainable Public Meal Toolkit on saatavilla seitsemällä kielellä (DK, DE, EE, EN, FI, PL, RU) osoitteessa https://www.sustainable-public-meal.eu/en/

* Julkaisu  StratKIT Sustainability Toolkit vihreämpiin julkisiin hankintoihin ja catering-palveluihin Itämeren alueella ja sen ulkopuolella sisältää kaikki luodut Työkalut sekä perusteellista taustatietoa, joka ohjaa kohti vihreää muutosta. Sen voi ladata suoraan osoitteesta https://www.sustainable-public-meal.eu/documents/13/StratKIT_Sustainability_Toolkit_report.pdf

* Esite Sustainable Public Meal Principles toimii keskustelun käynnistäjänä kun suunnittelet organisaatiosi vastuullisuustoimia. Se löytyy seitsemällä kielellä osoitteessa https://www.sustainable-public-meal.eu/en/sustainable-public-meal-principles/

* Esite  Suosituksia kansallisille- ja EU:n päättäjille – Kestävän ja terveellisen ruuan  hankinnan lisäämiseksi EU:ssa löytyy myös verkosta https://www.stratkit.eu/documents/33/European_Sustainable_Food_Procurement_City_Interest_Group_-_Recommendations.pdf

StratKIT-alusta https://www.stratkit.eu/en/ kerää jatkuvasti hyviä käytäntöjä ja hakee uusia jäseniä verkostoon. Katso lisätietoja osoitteesta:https://www.stratkit.eu/en/inspirations/ ja https://www.stratkit.eu/en/network/.

Lisää projektin tuotoksia, mukaan lukien videoita ja esityksiä verkkokonferenssista, on osoitteessa https://www.stratkit.eu/en/project/#h-outputs-and-materials

****

SratKIT-hankkeen päätöswebinaarissa 13.10.2021 esiteltiin I hankemaiden työn tuotoksena syntynyt 50 ohjeen työkalupakki, ”Toolkit”, kestävien julkisten ruokapalveluiden toteuttamisen avuksi.

Työohjeet on tarkoitettu julkisille ruokapalveluille ja niiden hankinnoista vastaaville sekä tärkeille sidosryhmille kuten päättäjille, tuottajille, toimittajille, asiakkaille ja muille julkisille ja yksityisille toimijoille. Voit etsiä tilanteeseesi sopivia toimintaohjeita joko selaamalla niitä kaikkia tai etsimällä kokoelmasta toimintaohjeita eri teemojen alta.

Tutustu ohjeisiin näistä linkeistä:
https://www.sustainable-public-meal.eu/fi/

https://www.youtube.com/watch?v=o0B6pyaNAes

Kuva: Sustainable Toolkit- kuvakaappaus Youtube-videon aloitusikkunasta.

Kiitos kaikille työohjeiden rakentamiseen vaikuttaneille associate partenereille ja yhteistyökumppaneille Suomessa!

Tutustu hankkeen suomenkieliseen sivustoon tästä.

Hankkeen taustoista ja tavoitteista saat tietoa myös näistä esitysaineistoista:
StratKIT-hanke_seminaariesitys ( tutkija Minna Mikkolan esitys Amkon seminaarissa 10/2019)

Julkisiin ruokapalveluihin kohdistuvat kestävyysnäkemykset ja niiden perustelut (Minna Mikkolan esitys Ammattikeittiöosaajat ry:n virtuaaliseminaarissa 04/2021)

Lue laajemminkin julkisten ruokapalvelujen vastuullisuustoimista  Vastuulliset ruokapalvelut-artikkelisarjasta , josta löytyy alan toimijoiden puheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä ruokapalvelujen kestävistä toimintatavoista Suomessa.

***

Hankkeen taustaa:

Hankkeen alussa on valittu  maakohtaiset organisaatiot, joiden kanssa kuvataan kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja. Hankkeessa pyritään käytännönläheisten ratkaisujen etsimiseen ja niiden kuvaamiseen muun muassa julkisen ruokapalvelun asiakkaiden näkökulmasta. Hankkeen pääkoordinaattori on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeeseen on lupautunut esimerkkiorganisaatioiksi Suomesta Kauniaisten kaupungin ruokapalvelut, Espoo Catering, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy sekä Seinäjoen ja Kurikan kaupungin ruokapalvelut.

Nykyisin Itämeren alueen eri maiden ja niiden hallinnon tasojen välillä ei ole virallista yhteistyötä, joka tähtäisi julkisten ruokapalvelujen kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen. Siksi olisi tärkeää mahdollistaa julkisille hankkijoille ja ruokapalveluammattilaisille sellaisia yhteyksiä ja yhteistyötä, joiden avulla voitaisiin oppia ja innovoida uusia kestäviä toimintatapoja erilaisten organisaatioiden ja liiketoimintamallien tarpeisiin. Tämä voisi nopeuttaa kestävää kehitystä ja tasoittaa Itämeren alueen eri maiden välisiä, historiallisista kehityspoluista johtuvia eroja.

Hankkeen yhteystiedot Suomessa:

Ruralia-Intituutti, Helsingin yliopisto:
Projektijohtaja Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi
Viestintäjohtaja Urszula Ala-Karvia urszula.ala-karvia@helsinki.fi
Tutkija Minna Mikkola, minna.mikkola@helsinki.fi
Tutkija Sari Bäck, sari.back@helsinki.fi

Ammattikeittiöosaajat ry:
Projektikoordinaattori Päivi Jämsén: paivi.jamsen@amko.fi
Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala: marjut.huhtala@amko.fi

Sivun yläpalkin pääkuva: StratKit:MA/JS, Rostock, 2018

StratKIT-pähkinäkoressa

• Hankkeessa kartoitetaan aluksi Itämeren maiden julkisten ruokapalveluiden nykytilanne ja osaamistaso kestävän kehityksen näkökulmasta.
• Jokaisessa mukana olevassa maassa pilotoidaan kuhunkin kohdemaahan soveltuvia kestävän kehityksen toimintatapoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi ruokahävikin hallintaan tai kasvispainotteisen ruokailun lisäämiseen.
• Hankkeen edetessä rakennetaan julkisia ruokahankintoja ja ruokapalveluita tuottavien organisaatioiden tarpeisiin käytännön kestävyystyökalu, joka tarjoaa julkisille toimijoille selkeitä ja yksinkertaisia tapoja edistää kestävämpiä ruokapalveluita.
• Hankkeessa viestitään ja tiedotetaan aktiivisesti hankkeen aikana löydetyistä hyvistä käytännöistä eri maissa sekä erilaisten kokeilujen avulla saatavista tuloksista.

Hankekumppanit:

University of Helsinki, Finland
Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Estonia
Agrathaer, Germany
IFAU Institute for Food Studies and Agroindustrial Development, Denmark
Municipality of Aarhus, Denmark
Municipality of Rybnik, Poland
Tallinn City Government, Estonia
Finnish Professional Catering Association, Ammattikeittiöosaajat ry, Finland
Baltic restaurants Estonia, Estonia
Central Denmark EU Office, Denmark
Estonian Regional and Local Development Agency, Estonia
The Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia
Council of municipalities of Sankt Petersburg, Russia