Innovatiivisia strategioita julkisille ruokapalveluille:
Kestävyystyökalu Itämeren alueelle

Kestävyystyökalu Itämeren alueelle (StratKIT) –hankkeen tavoitteena on kartoittaa julkisten ruokapalvelujen nykytilanne ja osaamistaso, mallintaa kestävän kehityksen dynamiikkaa, sekä rakentaa käytännön kestävyystyökalu julkisten ruokapalvelujen käyttöön Suomessa ja muissa hankemaissa. Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region, ja mukana on toimijoita Suomen lisäksi myös Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä ja Virosta. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti. Ammattikeittiöosaajat ry edustaa hankkeessa Suomen julkisen sektorin ruokapalveluosaamista.

Tutustu hankkeen suomenkieliseen sivustoon tästä.

Hankkeen taustoista ja tavoitteista saat tietoa myös näistä esitysaineistoista:
StratKIT-hanke_seminaariesitys ( tutkija Minna Mikkolan esitys Amkon seminaarissa 10/2019)

Julkisiin ruokapalveluihin kohdistuvat kestävyysnäkemykset ja niiden perustelut (Minna Mikkolan esitys Ammattikeittiöosaajat ry:n virtuaaliseminaarissa 04/2021)

Lue laajemminkin julkisten ruokapalvelujen vastuullisuustoimista  Vastuulliset ruokapalvelut-artikkelisarjasta , josta löytyy alan toimijoiden puheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä ruokapalvelujen kestävistä toimintatavoista Suomessa.

***

Hankkeen päätösseminaari järjestetään 13.10.2021 virtuaalisesti

Hankkeen toimijat eri hankemaista odottavat innolla voivansa jakaa kanssasi hankkeen tuotoksia sen viimeisessä konferenssissa lokakuussa 2021.

Konferenssi pidetään verkossa englanniksi.
Ilmoittautuminen tapahtumaan avataan syyskuussa.

Tästä löydät  tapahtumann alustavan KUTSUN.

Lisätietoa myös täältä.

 

***

Hankkeen taustaa:

Hankkeen alussa on valittu  maakohtaiset organisaatiot, joiden kanssa kuvataan kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja. Hankkeessa pyritään käytännönläheisten ratkaisujen etsimiseen ja niiden kuvaamiseen muun muassa julkisen ruokapalvelun asiakkaiden näkökulmasta. Hankkeen pääkoordinaattori on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeeseen on lupautunut esimerkkiorganisaatioiksi Suomesta Kauniaisten kaupungin ruokapalvelut, Espoo Catering, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy sekä Seinäjoen ja Kurikan kaupungin ruokapalvelut.

Nykyisin Itämeren alueen eri maiden ja niiden hallinnon tasojen välillä ei ole virallista yhteistyötä, joka tähtäisi julkisten ruokapalvelujen kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen. Siksi olisi tärkeää mahdollistaa julkisille hankkijoille ja ruokapalveluammattilaisille sellaisia yhteyksiä ja yhteistyötä, joiden avulla voitaisiin oppia ja innovoida uusia kestäviä toimintatapoja erilaisten organisaatioiden ja liiketoimintamallien tarpeisiin. Tämä voisi nopeuttaa kestävää kehitystä ja tasoittaa Itämeren alueen eri maiden välisiä, historiallisista kehityspoluista johtuvia eroja.

Hankkeen yhteystiedot Suomessa:

Ruralia-Intituutti, Helsingin yliopisto:
Projektijohtaja Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi
Viestintäjohtaja Urszula Ala-Karvia urszula.ala-karvia@helsinki.fi
Tutkija Minna Mikkola, minna.mikkola@helsinki.fi
Tutkija Sari Bäck, sari.back@helsinki.fi

Ammattikeittiöosaajat ry:
Projektikoordinaattori Päivi Jämsén: paivi.jamsen@amko.fi
Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala: marjut.huhtala@amko.fi

Sivun yläpalkin pääkuva: StratKit:MA/JS, Rostock, 2018

StratKIT-pähkinäkoressa

• Hankkeessa kartoitetaan aluksi Itämeren maiden julkisten ruokapalveluiden nykytilanne ja osaamistaso kestävän kehityksen näkökulmasta.
• Jokaisessa mukana olevassa maassa pilotoidaan kuhunkin kohdemaahan soveltuvia kestävän kehityksen toimintatapoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi ruokahävikin hallintaan tai kasvispainotteisen ruokailun lisäämiseen.
• Hankkeen edetessä rakennetaan julkisia ruokahankintoja ja ruokapalveluita tuottavien organisaatioiden tarpeisiin käytännön kestävyystyökalu, joka tarjoaa julkisille toimijoille selkeitä ja yksinkertaisia tapoja edistää kestävämpiä ruokapalveluita.
• Hankkeessa viestitään ja tiedotetaan aktiivisesti hankkeen aikana löydetyistä hyvistä käytännöistä eri maissa sekä erilaisten kokeilujen avulla saatavista tuloksista.

Hankekumppanit:

University of Helsinki, Finland
Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Estonia
Agrathaer, Germany
IFAU Institute for Food Studies and Agroindustrial Development, Denmark
Municipality of Aarhus, Denmark
Municipality of Rybnik, Poland
Tallinn City Government, Estonia
Finnish Professional Catering Association, Ammattikeittiöosaajat ry, Finland
Baltic restaurants Estonia, Estonia
Central Denmark EU Office, Denmark
Estonian Regional and Local Development Agency, Estonia
The Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia
Council of municipalities of Sankt Petersburg, Russia