Sanasoppaa -blogi

Sanasoppaa- blogissa kirjoitamme ravitsemisalan hyvistä käytännöistä ja otamme kantaa ajankohtaisiin (ruoka)ilmiöihin.

| Ajankohtaista

Elintarvikehintojen nousu tuo lisähaastetta koululounaan suunnitteluun

Kouluruoka nousee otsikoihin tavalla tai toisella joka syksy. Nyt on puhuttu raaka-ainekustannuksista ja laajemminkin kiristyvän taloustilanteen heijastumisesta julkisiin ruokapalveluihin. Tällä kertaa ei ole kyseessä tavanomaiset kouluruokailuun kohdistuvat kustannuspaineet, vaan maailmantilanteen aiheuttama elintarvikehintojen nousu. Kouluruoka ei ole ainoa kuntasektorin menoerä, jossa kustannuspaineita on. Jos ei ole

Lue lisää
| Ajankohtaista

Yhdistys muuttaa nettiin ja muita väittämiä

Aika ajoin tulee mietittyä, minkälainen merkitys jäsenyhdistyksillä on nykypäivänä. Tulevatko jäsenet mukaan silkasta verkostoitumisen ilosta vai kaipaavatko enemmän tiukkaa tietoa ja ammatillista asiaa. Vai jotakin tältä väliltä? Kysymys on askarruttanut ja joutunut entistä tiukempaan tarkasteluun parin viimeisen erityispoikkeuksellisen vuoden aikana. Töiden ulkopuolelta liikenevä aika tahdotaan

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastuullisuus on valttia, mutta edellyttää malttia

Ekologinen ajattelu ja vastuullisuustoimet ovat aikamme megatrendejä myös ammattikeittiöissä. Ammattikeittiöosaajat ry:llä on ollut ilo olla mukana kansallisessa Vastuulliset ruokapalvelut -hankkeessa yhtenä toimijana ja sparraajana. Antoisat keskustelut kymmenen ohjelmassa toimivan ruokapalveluorganisaation kanssa antavat osviittaa siitä, mitä vastuullisuus julkisille ruokapalveluille tarkoittaa ja miten sitä käytännössä toteutetaan.

Lue lisää
| Ajankohtaista

Ei hävikkiä, kiitos

Vietämme jälleen hävikkiviikkoa, mikä muistuttaa koko ruokaketjua ja asiakkaita arvostamaan huolella valmistettua ruokaa, niin että sitä ei päätyisi hävikiksi. Maailmassa jopa kolmannes kaikesta viljellystä ja kasvatetusta ruuasta päätyy hukkaan, mikä on todella ”ympäristörikollista” toimintaa. Kaikkein kalleinta ruokaa on jätteeksi päätyvä ruoka. Hävikistä aiheutuvien taloudellisten tappioiden

Lue lisää
| Blogi

Työyhteisöissä tarvitaan kaikenikäisiä!

Työn tekemiset muodot muuttuvat, mutta ihmisen tarve tulla kohdelluksi työyhteisön tasavertaisena jäsenenä ei katoa mihinkään. Sosiaalisina, vuorovaikusta hakevina yksilöinä haluamme kuulua laumaan tavalla tai toisella. Vaikka etätyö pakostakin lisääntyisi, mentaalinen side työyhteisöön ei saa kokonaan katketa. On hyvä välillä pohtia, kuinka arvostamme eri ikäisiä, vaihtelevissa

Lue lisää
| Blogi

Virus nujerretaan yhteistyöllä

Hyvät amkolaiset, SARS-Cov-2-viruksen aiheuttama pandemia on vaikuttanut elämäämme monin tavoin. Virusepidemian takia olemme viranomaisohjeiden mukaisesti peruneet tai siirtäneet kaikki loput kevään aluetapahtumat. Myös kevätseminaari Jyväskylässä peruttiin. Onneksi tapaamisissamme on vain tauko. Suunnitelmissamme on jatkaa niitä, kun olosuhteet ne taas sallivat. Toivottavasti olette pysyneet terveinä, tai

Lue lisää
  • 1
  • 2