Mediakortti

Ilmoitusmyynti

Mediakortista  2021 löydät AmmattikeittiöOsaaja-lehden ilmoitusten koko- ja hintatiedot sekä lehden ilmestymis- (helmi-, touko-, syys- ja joulukuu) ja aineistopäivät.

Miksi kannattaa ilmoittaa juuri AmmattikeittiöOsaaja-lehdessä?

  • Mahdollisuus esitellä näkyvästi yrityksenne tuotteita, palveluita, laitteita ja/tai ohjelmistoja erityisesti julkisten ruokapalveluiden ammattilaisille.
  • Lukijakunta toimii ruokapalvelualalla esimiehinä, johtajina, asiantuntijoina, suunnittelijoina… kautta maan.
  • Lukijakunta tekee isoja ostopäätöksiä.
  • Ilmoitushinnat ovat edulliset. Jäsenyrityksille ilmoitushinnat ovat vielä edullisemmat kuin ei-jäsenyrityksille.
  • Lehti käsittelee ruokapalvelualan tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita.
  • Lehti lähetetään Ammattikeittiöosaajat ry:n jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Lehden levikki on noin 1400 kpl.

Voit tehdä ilmoitusvarauksia lehden eri numeroihin heti, kun asia on teille ajankohtaista.

Ilmoitusvaraukset ja lisätietoa:

projektikoordinaattori Päivi Jämsén
paivi.jamsen@amko.fi, 050 339 6844

Lehden toimitus

toiminnanjohtaja Marjut Huhtala
marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957

Lehden taitto

Kia Hakala, Kopio Niini Oy