Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa haetaan ratkaisuja ammattikeittiöiden kestävyystavoitteiden toteuttamiseen

VARUKE-hankkeessa sparrataan julkisia ruokapalveluita luomaan omaan toimintaympäristöönsä soveltuvia vastuullisuussuunnitelmia. Suunnitelmaa rakennetaan teemoitetuissa työpajoissa valittujen ruokapalvelujen kanssa ja syntyviä tuotoksia jalkautetaan laajalti muidenkin ruokapalveluiden hyödynnettäviksi. Hankkeessa syntyvät kokeilut, suunnitelmat ja ideat aktivoivat kaikkia julkisia ruokapalvelutoimijoita vastuullisuustoimiin ja kannustavat kertomaan kestävyystoimista myös asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Kehitysohjelmassa startanneet kymmenen ruokapalvelutoimijaa ovat kevään aikana käynnistäneet Motivan ohjaamia Kokeilunpaikka-kokeiluja sekä osallistaneet asiakkaitaan ja henkilökuntaa vastuullisuustoimiin Jyväskylän yliopiston tutkijoiden tuella. Työ jatkuu syksyllä VARUKE-työpajoissa ja käytäntöön vietävinä kestävyystoimina osallistujaorganisaatioissa.

Palmiassa kehitettiin kevään aikana kouluruokailuun soveltuvia kasvis-ja kalaruokareseptejä. Oppilaat testasivat uusia makuja kahdessa eri koulussa Riihimäellä. Kuva: Niina Leino, Palmia

– Vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan konkreettisia työkaluja. Ohjelman keskeinen hyöty on yhteinen keskustelu ja tiedon jakaminen. Mukana oleva asiantuntijaverkosto tukee vastuullisuuden tarkastelua monesta näkökulmasta, kertoo projektipäällikkö Sari Väänänen Savon koulutuskuntayhtymästä/EkoCentriasta.

Ekologisesti kestävien reseptien ja ruoka-annosten suunnittelu avainasemassa

Yhteistyössä mukana olevan Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuren mukaan osallistujat saavat syvällistä sparrausta ja vertaistukea muilta osallistujilta. Tarvitaan monia keinoja ja ratkaisuja eri tasoilla, kun tavoitellaan ruoantarjonnan ja -kulutuksen ympäristövaikutusten minimoimista ja rinnalla erilaiset tuotantoketjut pyrkivät koko ajan petraamaan omaa ympäristösuorituskykyään.

– Suurin potentiaalinen vaikuttavuus ympäristön kannalta on reseptien ja ruoka-annosten suunnittelu. Hyvä lähtökohta ovat kasvisvoittoisesti rakennetut hyvänmakuiset ruoka-annokset, joissa lihan määrää on osin korvattu kasvipohjaisilla herkullisilla lisukkeilla. Myös kotimaista luonnonkalaa, esimerkiksi silakkaruokia, voisi olla nykyistä enemmän lautasilla. Näin otamme huomioon laajasti ja kokonaisvaltaisemmin ympäristötavoitteita, niin hiilijalanjäljen kuin esimerkiksi rehevöitymisen pienentämisen näkökulmasta, toteaa Katajajuuri.

VARUKKEESSA mukana:
Arkea Oy, HY/Tvärminnen eläintieteellinen asema, Lempäälän kunnan ruokapalvelut, Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut, Kaarea Oy, Kajaanin Mamselli -liikelaitos, Palmia Oy, Salon kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut ja Tuusulan kunnan ruokapalvelut.

 

Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii Savon koulutuskuntayhtymä /EkoCentria. Osatoteuttajina: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Ammattikeittiöosaajat ry (Amko) ja Ruokatieto Yhdistys ry. Hankkeen työpajoihin hankitaan teeman mukaisesti erikoisasiantuntijoita mm. Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja Viestintävalkea Oy:ltä.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma on osa kansallista ilmastoruokaohjelmaa ja sitä rahoittaa maa-ja metsätalousministeriö.

Lisätiedot

Sari Väänänen, projektipäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymä/EkoCentria
044 785 4025, sari.vaananen@sakky.fi
www.ekocentria.fi