Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Kaikessa keittiön toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen mukaiset työskentelytavat, kuten erävalmistus.

Jätteet lajitellaan ja käsitellään asianmukaisesti. Biojätteen syntymistä vältetään aktiivisesti. Asiakkaille annetaan selkeät lajitteluohjeet ja hyödynnetään lautasmallia (Valtion ravitsemusneuvottelukunta). Erityishuomiota biojätteen vähentämiseksi tehostetaan tiedotteilla ja tietoiskuilla.

Ruoka sijoitellaan linjastoon ravitsemus-ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Asiakkaille annetaan viitteelliset ohjeet annoskoosta ja tarjottavan ruoan ravintosisältötiedot.

Siivouksessa suositaan vedetöntä siivousta.