Ajankohtaista

| Ajankohtaista

Wasteless Food Services in Finland-hanke pureutuu eri tyyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan

Teksti: Päivi Jämsén ja Marjut Huhtala Ruokapalvelut pyrkivät aktiivisesti hillitsemään hävikkiä eri typpisissä toimipaikoissa, selviää WFSF-hankkeessa tehdyn nykytilakyselyn tuloksista.  Vähäisempää hävikkiä tavoitellaan esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmiä  ja hävikkisovelluksia paremmin hyödyntämällä sekä asiakasvuorovaikutusta tiivistämällä. Tärkeinä kehityskohteina toimijat mainitsevat asiakasmäärien tarkemman ennakoinnin ja tiedolla johtamisen lisäämisen. Tämä

Lue lisää
| Ajankohtaista

Ilmastoahdistuksesta kohti ilmastotoivoa!

Teksti: Marjut Huhtala, Kuvat: EkoCentria ja kuvapalvelu RODEO Millainen vastuullisuusviestintä vetoaa asiakkaisiin ja mistä kaikesta ruokapalveluiden kannattaa viestiä? Voidaanko tarinallistamalla herättää asiakkaiden mielenkiinto? Vastuulliset ruokapalvelut-hankkeen ruokapalvelutoimijat pohtivat näitä kysymyksiä elokuisessa live-tapaamisessa Helsingissä. Työpajan viestintäosuutta alusti ja moderoi viestinnän asiantuntija Anu Nylund Mood of Finland Oy:sta.

Lue lisää
| Ajankohtaista

Elintarvikehintojen nousu tuo lisähaastetta koululounaan suunnitteluun

Kouluruoka nousee otsikoihin tavalla tai toisella joka syksy. Nyt puhutaan raaka-ainekustannuksista. Tällä kertaa ei ole kyseessä tavanomaiset kouluruokailuun kohdistuvat säästöpaineet, vaan maailmantilanteen aiheuttama elintarvikehintojen nousu. Kouluruoka ei ole ainoa kuntasektorin menoerä, jossa kustannuspaineita on. Jos ei ole helppoa ruokapalveluilla, ei myöskään kuntataloudesta päättävillä. Siitä on

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastaa Amkon jäsenkyselyyn!

Toivomme palautettasi Ammattikeittiöosaajat ry:n toiminnasta ja kehitysideoitasi sisältöjemme kehittämiseksi. Vastaa tästä Amkon jäsen- KYSELYYN. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja voit halutessasi vastata täysin anonyymisti. Vastausaikaa on 31.8.2022 asti. Vastaa vain jos olet Amkon henkilö-tai yritysjäsen ja tunnet toimintaamme.

Lue lisää