Ajankohtaista

| Ajankohtaista

Ruokapalveluissa kehitetään uusia vastuullisuuden toimintamalleja

Kymmenen ruokapalvelutoimijaa on valittu mukaan kolmivuotiseen kehitysohjelmaan, jossa luodaan uusia toimintamalleja kestävän ruokajärjestelmän ja ammattikeittiöiden vastuullisuustoimien edistämiseksi. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke)  on kansallisen ilmastoruokaohjelman suurin hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa uusia, konkreettisia ja vastuullisuutta edistäviä toimintamalleja ammattikeittiöiden käyttöön. – Ilmastoruokaohjelma tukee

Lue lisää
| Ajankohtaista

Kotona asuville ikäihmisille tarvitaan uudenlaisia hyvää syömistä tukevia palveluja

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin myös kotona-asuvien seniorikansalaisten joukko. Ikääntyneet haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, mutta oman asuinalueen palvelut eivät aina tue kotona asuvien seniorien hyvää syömistä. Näin on erityisesti silloin, kun toimintakyky alkaa heiketä. Kannattaisiko ikääntyneet huomioida nykyistä paremmin ruokaan liittyvien,

Lue lisää
| Ajankohtaista

StratKIT-hankkeen nettialusta ja verkostoitumisfoorumi

StratKIT-hankkeen nettialusta nyt myös suomenkielisenä! StratKIT-hankkeen uusi nettialusta tarjoaa perustietoa kestävistä julkisista hankinnoista ja ateriapalveluista, ruokapalveluiden oikeudellisista ja strategisista puitteista, kasvavasta kiinnostuksesta kestävän kehityksen toimenpiteisiin sekä sidosryhmäverkoston, joka työskentelee kestävämpien julkisten ruokapalveluiden parissa Itämeren maiden valtioissa ( Baltiassa). Alustan tarjoaa InterregBSR-projekti StratKIT. Ruokajärjestelmän kestävyys

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastuulliset ruokapalvelut- kehitysohjelma käynnistyy kokeilunpaikka-haulla

Vastuulliset ruokapalvelut kehitysohjelma käynnistyy kokeilunpaikka-haulla tammikuun 2021 alussa Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke) -hankkeessa laaditaan ja toteutetaan konkreettinen malli, jonka avulla julkiset ruokapalvelutoimijat saavat tukea ruokapalvelun vastuullisuustyön toteuttamiseen. Vastuullisohjelmaan haetaan Kokeilunpaikka-haulla. Haku käynnistyy 4.1.2021. Kehitysohjelmaan valitaan enintään 10 eri kokoista ruokapalvelutoimijaa Motivan Kokeiluhaun kautta.

Lue lisää
| Ajankohtaista

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin on päivitetty

Perusteluja kestävien hankintojen toteuttamiselle on lukuisia: ympäristötavoitteiden monet eri aspektit, eläinten hyvinvointi, elintarviketurvallisuus sekä työ-ja ihmisoikeuksien huomioiminen. Parhaimmillaan vastuulliset hankinnat tukevat alueellista  elinvoimaisuutta  ja koko Suomen kilpailukykyä-ja kasvua. Kestävyystavoitteiden noudattaminen on yksi vahva kilpailuvaltti niin ruokapalveluille kuin elintarvikeyrityksille. Yksittäisellä hankinnalla ei vielä tehdä muutosta, siksi

Lue lisää