Ilmastoahdistuksesta kohti ilmastotoivoa!

Teksti: Marjut Huhtala, Kuvat: EkoCentria ja kuvapalvelu RODEO

Millainen vastuullisuusviestintä vetoaa asiakkaisiin ja mistä kaikesta ruokapalveluiden kannattaa viestiä? Voidaanko tarinallistamalla herättää asiakkaiden mielenkiinto? Vastuulliset ruokapalvelut-hankkeen ruokapalvelutoimijat pohtivat näitä kysymyksiä elokuisessa live-tapaamisessa Helsingissä.

Työpajan viestintäosuutta alusti ja moderoi viestinnän asiantuntija Anu Nylund Mood of Finland Oy:sta. Anun vinkkejä kuunneltiin tarkalla korvalla. Päivässä opimme, että viestintätyö edellyttää viitseliäisyyttä ja vastuuttamista mutta myös mielikuvitusta ja rohkeutta. Ruokapalveluissa  kannattaa reippaasti tarttua  viestintähaasteeseen muistaen omien arvojen mukaiset ja asiakaskuntaan uppoavat viestintätavat.

Viestinnän esteinä ruokapalvelutoimijat mainitsivat  organisaatioidensa www-sivujen joustamattomuuden ja suoranaiset rajoitukset viestiä vapaasti tai nostaa ruokapalveluita ainakaan näkyvästi esille. Tässä voisi auttaa sinnikäs PR-työ kuntien viestintäasiantuntijoiden kanssa ja valmiiden tiedotteiden ja ideoiden ”myyminen” helpossa muodossa eteenpäin viestittäviksi.

Varuke- hankkeessa mukana olevat ruokapalvelut ja hanketoimijat tapasivat elokuussa hankkeen viestinnän työpajassa Kuntatalolla Helsingissä.

Vastuullisuusviestintä on nyt kaikkien huulilla. Ennen kaikkea vastuullisuus näkyy tekoina, joita viestintä korostaa. ”Kannattaa viestiä myös sellaisesta mikä on vasta suunnitteilla. Silläkin herätetään asiakkaiden huomio ja uteliaisuus”, Nylund korosti. Vastuullisuutta osoittaa myös se, että viestitään silloinkin, kun on epäonnistuttu. Ei piilouduta, vaan kerrotaan missä meni vikaan ja korjataan kurssia.

Sisäisen viestinnän sujuvuus luo pohjan  kaikelle muulle viestinnälle.

On myös tärkeä sitouttaa koko henkilökunta viestimiseen. Sisäisen viestinnän sujuvuus luo pohjan  kaikelle muulle viestinnälle, siksi on tärkeää, että  esihenkilöt ovat itse sitoutuneet sanomaansa ja osaavat johtaa paitsi tiedolla, myös sydämellä.

Joskus vastuullisuusviestinnän onnistumista on vaikea mitata tai edes erottaa muusta viestinnästä. ”Monien yritysten toimintakertomuksissa ja tulosraportoinnissa vastuullisuusasiat onkin jo nivottu osaksi yritysten kokonaisstrategian kuvausta ja seurantaa”, Nylund painottaa. Myös ruokapalveluissa vastuullisuus ja laadukas toiminta tarkoittavat usein samaa asiaa.

Miten sitten viestiä ruokapalveluiden suurimmalle asiakasryhmälle koululaisille ja päiväkotilapsille? Ei ainakaan pelottelemalla tai ilmastokriisistä puhumalla, todettiin päivässä. Työpajassa saimme kuulla ja nähdä ruokapalveluiden erinomaisia suunnitelmia vastuullisuusviestinnän pukemisesta tarinoiksi ja visuaalisiksi vastuullisuussanomaa edistäviksi hahmoiksi. Varukkeessa mukana olevien ruokapalveluiden  tarinoissa vilahteli mm. kasvishahmoja, pirteitä pörriäisiä ja Sauli Sammakko. Osa ruokapalveluista oli suunnitellut jopa kokonaisia viestintästrategioita vastuullisuusteeman ympärille. Oli ilo huomata kuinka mielikuvitus lähtee lentämään, kun ei juututa ilmastoahdistukseen.

***

Vinkkejä (vastuullisuus)viestintään:

 • Viesti organisaatiosi arvojen mukaisesti.
 • Osallista kaikki viestintään ja johda viestintää paitsi tiedolla myös sydämellä.
 • Valitse organisaatiosi ydinviestit.
 • Uskalla viestiä myös keskeneräisistä asioista-
  herätä asiakkaan kiinnostus tulevaan.
 • Vastuuta viestiminen ja tee siitä säännöllistä.
 • Ota käyttöön viestinnän vuosikello, joka joustaa sesonkien mukaan.
 • Mittaa viestinnän onnistumista.
 • Puhu asiakkaan kieltä ja anna konkreettista tietoa.
 • Älä syyllistä tai uhkaa ilmastokriisillä.
 • Visualisoi ja leikittele, säilytä silti asiallisuus.
 • Tarinallista sanomasi ja kerro tarina sanoin/kuvin/puhuttuna.
 • Ota some haltuun, mutta käytä vain niitä kanavia, joita ehditte ylläpitää.

***
Seuraa Vastuulliset ruokapalvelut hanketta sivulla:
https://sakky.fi/fi/ekocentria/ekocentria/vastuulliset-ruokapalvelut

Sivulta löytyvät myös kaikille avoimien Virtuaali-infojen aikataulut.
Lisätietoa hankkeesta:

Projektipäällikkö Sari Väänänen,
Savon koulutuskuntayhtymä, EkoCentria
sari.vaananene@sakky.fi