Ammattikeittöosaajat ry

on valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsenet toimivat ravitsemisalan esimies-, tuotanto-, opetus-, neuvonta-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä.

Henkilöjäseniä on n. 1300 ja yritysjäseniä (alan yrityksiä ja yhteisöjä) 43. Yhdistyksellä on 14 eri puolilla Suomea toimivaa alueyksikköä, jotka toimivat omien paikallisten johtokuntiensa vetäminä.

Tarjoamme jäsenillemme sekä valtakunnallisen että alueellisen asiantuntija- ja kouluttautumisfoorumin. Edistämme jäsenistömme eri sektoreiden ja koko alan verkottumista. Yhdistyksessä jäsenet tapaavat ammattikeittiöalaa laajasti edustavia kollegoitaan ja voivat siten laajentaa näköalojaan työssä ja opinnoissa.

Yhdistyksemme toimii ammattikeittiöalan sitoutu­mattomana asiantun­tijaor­ganisaationa. Teemme yhteistyötä eri sidosryh­mien, kuten alan oppilaitosten, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja rinnakkaisjärjestöjen sekä elinkeinoelämän kanssa.

Katso tästä Ammattikeittiöosaajat ry:n Power Point-esittely.
Saman tiedoston voi ladata myös PDF-muotoisena.


Ammattikeittioosaajat ry PP- esitys

Katso tästä Ammattikeittiöosaajat ry:n esittelyvideo


Videolla Ammattikeittiöosaajat ry:n jäsenet kertovat, mitä kaikkea Ammattikeittiöosaajien toiminta pitää sisällään ja mitä iloa ja hyötyä jäsenyydestä on. Videolla pohditaan myös ammattikeittiöiden tulevaisuutta.