Usein kysyttyä

Kysymys-vastaus- patteristo on koottu alueiden  luottamushenkilöiden ja  rivijäsenten useimmin toistuvien kysymysten pohjalta. Jos sinulla on mielessäsi joku toimintaamme liittyvä kysymys ja haluat sen tähän palstalle, otathan yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Kuka voi liittyä Ammattikeittiöosaajiin?

Ammattieittiöosaajiin voi liittyä ravitsemisalalla esimies-tuotanto-tuotesuunnittelu-ja/tai opetustehtävissä toimiva henkilö. Tärkeintä liittymisessä on motivaatio kehittää omaa ammattiosaamista ja innokkuus tavata kollegoita virkistävän toiminann ja laadukkaan koulutuksen parissa.

Mitä alueiden johtokunnissa tehdään ja kuinka niihin pääsee mukaan?

Alueiden johtokunnissa suunnitellaan paikallisia tapahtumia itsenäisesti tai pääyhdistyksestä annettujen teemojen pohjalta. Johtokuntien puheenjohtajat ja jäsenet valitaan  vuosittain paikallisissa syyskokouksissa. Aktiivinen luottamushenkilönä toimiminen on vahva ansio työmarkkinoilla. Jos olet kiinnostunut toimimaan alueesi johtokunnassa ota rohkeasti yhteyttä alueesi puheenjohtajaan.

Voinko osallistua kaikkien alueiden toimintaan asuinpaikkakunnastani huolimatta?

Ollessassi järjestömme jäsen voit vapaasti valita tilaisuudet joihin osallistut. Noudata kuitenkin ilmoittautumisohjeita.

Kun tuttavani kiinnostuu Ammattikeittiöosaajien toiminnasta voinko tuoda hänet tutustumaan aluetilaisuuksiin ennen mahdollista jäseneksi liittymistä?

Voit tuoda tuttavasi/ kollegasi tutustumaan järjestömme tapahtumiin vaikkei hän olisikaan vielä jäsen. Kerro tästä etukäteen tapahtuman järjestäjälle/ alueesi puheenjohtajalle.

Mikä on kilometrikorvaus käyttäessäni omaa  autoa osallistuessani luottamushenkilönä aluetoimintaan tai sen organisoimiseen?

Kilometrikorvauksesi on Ammattikeittiöosaajissa sovittu 22 cnt/ ajokilometri. Korvaus maksetaan alueiden budjeteista ja siitä on sovittava erikseen alueen puheenjohtajan kanssa. Kilometrikorvaus maksetaan vain luottamushenkilöille heidän suorittaessaan järjestötyöhön liittyviä tehtäviä tai kokousmatkoja.