Wasteless

| Ajankohtaista

Wasteless Food Services in Finland-hanke pureutuu eri tyyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan

Teksti: Päivi Jämsén ja Marjut Huhtala Ruokapalvelut pyrkivät aktiivisesti hillitsemään hävikkiä eri typpisissä toimipaikoissa, selviää WFSF-hankkeessa tehdyn nykytilakyselyn tuloksista.  Vähäisempää hävikkiä tavoitellaan esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmiä  ja hävikkisovelluksia paremmin hyödyntämällä sekä asiakasvuorovaikutusta tiivistämällä. Tärkeinä kehityskohteina toimijat mainitsevat asiakasmäärien tarkemman ennakoinnin ja tiedolla johtamisen lisäämisen. Tämä

Lue lisää
| Ajankohtaista

Wasteless Food Services in Finland -hanke käynnistyi ruokapalveluorganisaatioiden kyselykartoituksella

Wasteless Food Services in Finland -hanke käynnistyi ruokapalveluorganisaatioiden kyselykartoituksella Wasteless Food Services in Finland -hanke (WFSF) käynnistyi ruokapalveluiden ja ravintoloiden hakukartoituksella helmikuussa 2022. Hankkeeseen haetaan erityyppisiä ruokapalveluyrityksiä (sairaala, hoivakoti, huoltoasema, henkilöstöravintola, koulu, päiväkoti) eri puolelta Suomea. Hankkeesta kiinnostuneita osallistujia ilmoittautui yhteensä 33 kappaletta. Kyselyn ja

Lue lisää
| Ajankohtaista

Wasteless Food Services in Finland-hankkeessa pureudutaan erityyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan

Ammattikeittiöosaajat ry on mukana Wasteless-hankkeen jatkohankkeessa Wasteless Food Services in Finland.  Hanketta koordinoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Muita toimijoita ovat Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulut. Hanketta rahoittaa Ruokavirasto. Hankkeessa pureudutaan erityyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan. Tavoitteena on lisätä ruokapalveluiden aktiivista otetta hävikin hallinnassa systematisoimalla hävikin mittaamista ja seurantaa sekä parantaa

Lue lisää