Wasteless

| Ajankohtaista

Teknologiasta tukea ruokahävikin hallintaan

Luonnonvarakeskuksen raportin mukaan vuonna 2020 kaikesta Suomessa syntyneestä ruokahävikistä ravitsemispalveluiden ruokahävikin osuus oli 17 %. Tämä tarkoittaa kokonaisuudessaan 61 miljoonaa kiloa, ja yhtä asukasta kohti 11 kiloa ruokahävikkiä vuodessa. ¹ Ruokahävikin vähentämiseksi Suomi on sitoutunut yhtenä EU-maana YK:n Agenda 2030 tavoitteeseen puolittaa ruokahävikin määrä ketjun

Lue lisää
| Ajankohtaista

Hävikkiä syntyy mutta sitä voi myös välttää

Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeen tarkoituksena on  kehittää hävikin ehkäisemiseen ja vähentämiseen liittyviä toimia erilaisissa ruokapalvelupaikoissa kautta Suomen. Neljä hankkeessa mukana olevaa ruokapalvelutoimijaa jakoi AmmattikeittiöOsaaja-lehden  lukijoille omia hävikinhallinta- ideoitaan.Hanketta koordinoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Muita toimijoita ovat Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulut sekä Ammattikeittiöosaajat ry. Hanketta

Lue lisää
| Ajankohtaista

Ruusuvuoren Ilmastokoulussa Vantaalla vastuullisuustaitoja ujutetaan kaikkeen opiskeluun

Vantaalla sijaitseva Ruusuvuoren koulu on malliesimerkki vastuullisuustoimien toteen tekemisestä. Koulun 6.-9.-luokkalaiset oppilaat ja opettajat ovat juonessa mukana kun mietitään kestävämpää koulupäivää ja tapoja toteuttaa vastuullisuutta niin oppitunneilla kuin kouluruokailussa. Ruusuvuoren koulun kokki Hiwa Rahmani ja koko keittiötiimi opastavat kouluruokailussa ystävällisellä palveluasenteella. Ruusuvuoren

Lue lisää
| Ajankohtaista

Tiedolla johtaminen osaksi ruokapalveluiden arkea

Tiedätkö, mitä kaikkea johdat tiedolla päivittäisessä työarjessasi? Mistä lähteistä tietoa keräät sekä miten, kenelle ja miksi tietoja esität. Välillä kiireen keskellä saattaa tulla kiusaus tehdä päätöksiä mutu- tuntumalla, mutta se ei ole pidemmän päälle kestävä ratkaisu. Tiedolla johdettu toiminta ei perustu arvaukseen, hyvään onneen tai

Lue lisää
| Ajankohtaista

Wasteless Food Services in Finland-hanke pureutuu eri tyyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan

Teksti: Päivi Jämsén ja Marjut Huhtala Ruokapalvelut pyrkivät aktiivisesti hillitsemään hävikkiä eri typpisissä toimipaikoissa, selviää WFSF-hankkeessa tehdyn nykytilakyselyn tuloksista.  Vähäisempää hävikkiä tavoitellaan esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmiä  ja hävikkisovelluksia paremmin hyödyntämällä sekä asiakasvuorovaikutusta tiivistämällä. Tärkeinä kehityskohteina toimijat mainitsevat asiakasmäärien tarkemman ennakoinnin ja tiedolla johtamisen lisäämisen. Tämä

Lue lisää
| Ajankohtaista

Wasteless Food Services in Finland -hanke käynnistyi ruokapalveluorganisaatioiden kyselykartoituksella

Wasteless Food Services in Finland -hanke käynnistyi ruokapalveluorganisaatioiden kyselykartoituksella Wasteless Food Services in Finland -hanke (WFSF) käynnistyi ruokapalveluiden ja ravintoloiden hakukartoituksella helmikuussa 2022. Hankkeeseen haetaan erityyppisiä ruokapalveluyrityksiä (sairaala, hoivakoti, huoltoasema, henkilöstöravintola, koulu, päiväkoti) eri puolelta Suomea. Hankkeesta kiinnostuneita osallistujia ilmoittautui yhteensä 33 kappaletta. Kyselyn ja

Lue lisää
| Ajankohtaista

Wasteless Food Services in Finland-hankkeessa pureudutaan erityyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan

Ammattikeittiöosaajat ry on mukana Wasteless-hankkeen jatkohankkeessa Wasteless Food Services in Finland.  Hanketta koordinoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Muita toimijoita ovat Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulut. Hanketta rahoittaa Ruokavirasto. Hankkeessa pureudutaan erityyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan. Tavoitteena on lisätä ruokapalveluiden aktiivista otetta hävikin hallinnassa systematisoimalla hävikin mittaamista ja seurantaa sekä parantaa

Lue lisää