Ruusuvuoren Ilmastokoulussa Vantaalla vastuullisuustaitoja ujutetaan kaikkeen opiskeluun

Vantaalla sijaitseva Ruusuvuoren koulu on malliesimerkki vastuullisuustoimien toteen tekemisestä. Koulun 6.-9.-luokkalaiset oppilaat ja opettajat ovat juonessa mukana kun mietitään kestävämpää koulupäivää ja tapoja toteuttaa vastuullisuutta niin oppitunneilla kuin kouluruokailussa.

Ruusuvuoren koulun kokki Hiwa Rahmani ja koko keittiötiimi opastavat kouluruokailussa ystävällisellä palveluasenteella.

Ruusuvuoren koululla ilmastoasiat näkyvät kouluruokailussa hiilidiilimerkintöinä, kasvisruuan aktiivisena tarjoamisena ja tarjotinvapaana ruokailuna. Hävikkiä torpataan säännöllisillä mittaamisella ja ruuan menekin kriittisellä arvioinnilla. Vastuulliset työskentelytavat ovat kaikkien vanttilaisten tavoitteena. ”Meillä on oma verkossa opiskeltava YmpäristöVantti-kurssi, jonka jokainen työntekijä suorittaa itsenäisesti”, kertoo palveluasiantuntija Helena Saarela Vantaalla ateriapalveluita tuottavasta Vantti Oy:sta. ”Olemme myös mukana Ekokompassi sertifiointijärjestelmässä, jonka asettamien ympäristötavoitteiden toteutumista auditoidaan ulkoisesti.”

Ruokapalveluilla tärkeä rooli arjen ilmastokasvattajina

Oppilaiden ympäristöosaaminen on usein ajantasaisempaa kuin aikuisten, totesimme keskustelussa Ruusuvuoren koululla. Kasvisruokien lisääminen ruokalistalle pyritäänkin tekemään yhteistyössä oppilaiden kanssa ja niin, että kasvisruuista suunnitellaan ruokalistalle jopa ”vetotuotteita”. Vantin koulukohteissa oppilaat ovat voineet vaikuttaa kasvisruokatarjontaan arvioimalla uutta reseptiikkaa ilmastoystävällisissä ruokatyöpajoissa. Hiljattain järjestetyssä työpajoissa kasvisruokareseptiikkaa maisteltiin eri luokka-asteilla kolmella eri koululla Ruusuvuoren koulu mukaan lukien.

Arvioitavana oli tortillalasagne kolmella eri kasvisproteiinitäytteellä. Suosikkiraaka-aineiksi nousivat vehnä-hernemuru- ja linssi-ohraversiot hiukan ikäryhmästä riippuen. Suosikkireseptit viedään Vantin ruokalistalle kunhan ne vielä maistatetaan myös lukioikäisillä oppilailla.

Oppilaat ovat ottaneet hyvin vastaan Ruusuvuoren koulun tarjotinvapaan ruokailun ja ymmärtävät sen ympäristötekona. Vettä ja pesuaineita on säästänyt paljon, samoin astianpesuun tarvittavaa työaikaa. Myös ruokahävikkiä voidaan hallita paremmin.

”Yleensä lasagnetyyppiset ruuat, kappaleruuista pinaattiletut ja puurot sekä kasvissosekeitot ovat oppilaiden kasvisruokasuosikkeja” luettelevat palveluesihenkilö Eija Kärkkäinen ja Helena Saarela.

Oppilaat ovat ottaneet hyvin vastaan Ruusuvuoren koulun tarjotinvapaan ruokailun ja ymmärtävät sen ympäristötekona. ”Vettä ja pesuaineita on säästänyt paljon, samoin astianpesuun tarvittavaa työaikaa. Myös ruokahävikkiä voidaan hallita paremmin”, iloitsee Kärkkäinen. Samalla keittiötyön kuormittavuus on luonnollisesti vähentynyt.

Ruokakasvatusta tukee hyvä yhteistyö koulun rehtorin ja opettajien kanssa. Aivan uutena asiana Ruusuvuoressa on pian alkamassa ympäristöagentti-toiminta, jossa kuudentoista hengen oppilasryhmä ryhtyy itse toimimaan ympäristöasioiden ajureina ja sparraajina omassa kouluympäristössään.

Palvelupakteilla lisätään osallisuutta ja ympäristöosaamista

Hallituksen vuonna 2020 käynnistämä ilmastoruokaohjelman tavoitteena on ollut tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokaohjelmaa. Ohjelman käsittely ja tavoitteiden kirkastaminen on edelleen kesken, mutta tämä ei ole estänyt ruokapalveluita jo asettamasta tiukkojakin ilmastotavoitteita toiminnalleen. Vantaalla ilmastotavoitteiden konkretisointi tarkoittaa kuntalaisten aktivoimista arjen ilmastotekoihin.

”Toimintaamme ohjaavat kaupungin ajankohtaiset strategiat ja tavoitteet sekä ravitsemussuositukset ja tilaajan kanssa tehty palvelusopimus”, Saarela kuvailee. Esimerkiksi Osallistuva Vantaa-strategiaa jalkautetaan aktiivisesti myös ateriapalveluihin ja vahvistetaan samalla lasten ja nuorten ympäristöosaamista. Tarkoituksena on tutustuttaa lapsia ja nuoria ruokiin ja ruokapalveluiden toimintaan osallistavin menetelmin.

Päiväkodit ja koulut voivat valita ja tilata itselleen toimintavuoden aikana yhden vaihtoehdon neljästä paketista, joita ovat keittiöihin tutustuminen, ruokaryhmätoiminta, erityiseen ympäristökampanjaan osallistuminen ja maistelupaketin tilaamismahdollisuus.

Vantin tarjoamat osallistamispaketit:

 • Keittiötöihin tutustuminen
  Lapset tutustuvat keittiön toimintaan 1–2 päivää. Keittiöissä tehdään avustavia tehtäviä osallistujien ikätason mukaan ja tutustutaan keittiön arkeen.
 • Ruokaryhmä
  Ruokaryhmä on ateriapalvelutuottajan järjestämä osallistava tapaaminen yhdessä kasvattajien ja lasten kanssa. Ryhmässä kehitetään yksikön ruokailua lapsia osallistaen.
 • Kampanja
  Luokka tai jokin yksikön ryhmä organisoi yhdessä keittiön kanssa yhteisen kampanjan. Kampanjan tulee tukea yksikön ja ateriapalvelutuottajan (ympäristö)tavoitteita.
 • Maistelupaketti
  Satokauden mukaisia juureksia/marjoja/hedelmiä tai monipuolisesti kasvipohjaisia tuotteita koulun/päiväkodin toiveiden mukaan.

Vastuullisuustoimet etenevät, valtakunnan tasolla, Vantaalla ja Vantissa isoin harppauksin.
” Viime vuosina ilmastoasioista on puhuttu yhä enemmän” Kärkkäinen myöntää.  Saarela puolestaan painottaa kasvisruokailun läpimurtoa kouluruokailussa ja punaisen lihan aktiivista vähentämistä resepteiltä.

Vantin oma Hiilidiili- merkki osoittaa asiakkaalle vastuullisen valinnan

 

 

Ruokalinjastoista löytyvä Hiilidiili-merkki kertoo pääruoan virtaviivaistetusta hiilijalanjäljestä. Merkin saavat ne ruokavaihtoehdot, joiden hiilijalanjälki on 30 % keskivertaista ruoka-annosta pienempi. Merkin tarkoitus on herättää ajatuksia ruokailun ympäristövaikutuksista sekä ohjata ruokavalintaa maapallolle kevyempään suuntaan.

 

 

Vantti Pähkinänkuoressa

Vantti on Vantaan kaupungin omistama, vuonna 2012 perustettu yhtiö, joka tuottaa ateria-,
puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungille. Liikevaihto  v. 2021 oli 51,6 milj. € , joista ateriapalveluiden osuus 21,8 milj. € (42 %).  Henkilökuntaa ateriapalveluissa on n.330.

**
Ruusuvuoren koulun ateriapalvelut

Ruusuvuoren koulun n. 500:lle oppilaalle tarjotaan koulun omassa valmistuskeittiössä tuotettuja koululounaita. Keittiöstä lähetetään oman koulun lisäksi aterioita myös kahteen alakouluun ja viiteen päiväkotiin. Keittiössä työskentelee 2 kokkia ja 3 ruokapalvelutyöntekijää, joita ohjaa vastuualueen palveluesihenkilö.  Lisäksi apuna on Vantin eri koulukohteissa kiertävä palveluohjaaja.

Ruusuvuoren koulu on mukana 2-vuotisessa Wasteless Foodservices in Finland-hankkeessa, jossa tarkennetaan hävikinhallinnan keinoja, tehostetaan hävikin mittaamista ja luodaan uusia toimenpiteitä hävikin hillitsemiseksi yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Ruusuvuoressa haetaan erityisesti ratkaisuja hävikistä viestimiseen asiakkaille eli koululaisille ja kasvatushenkilöstölle.

Kategoriat: