Vastuulliset ruokapalvelut kehitysohjelma

| Ajankohtaista

Vastuullisuus näkyy monessa

Vastuullisuus ruokapalveluissa on laaja kenttä. Se ulottuu arvoista raaka-ainevalintoihin ja työyhteisön hyvinvoinnista astiahuoltoon. Alan toimijoiden kokemukset ja käytännöt antavat muillekin hyviä vinkkejä. Viisi kysymystä Vastuullisuudesta: Miten paljon teillä on toimipisteitä ja päivittäisiä syöjiä niissä? Keitä asiakkaanne ovat? Vastuullisuus näkyy ammattikeittiöiden strategiassa ja toiminnassa jo

Lue lisää
| Ajankohtaista

Koneet avittavat prosesseja ja ratkaisevat työvoimapulaa

Teksti: Mari Cadaut Kuvat: Electrolux Professional Oy, Metos, Dieta  ja Ammattikeittiöosaajat ry:n kuvapankki Koneet avittavat prosesseja ja ratkaisevat työvoimapulaa Digitaaliset ratkaisut voidaan valjastaa tehostamaan prosesseja ja liiketoimintaa, tuomaan kustannussäästöjä, paikkaamaan työvoimapulaa ja parantamaan asiakaskokemusta. Ammattikeittiöt digitalisoituvat vauhdilla. Laitekanta on modernisoitunut viime vuosikymmenen aikana

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastuullisuus osana ruokapalveluiden tuotantoprosesseja

Teksti: Eeva Koljonen, Ravitsemuspalveluliiketoiminnan lehtori ja Merja Ylönen, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Kuvat: Ammattikeittiöosaajat ry:n kuvapankista, kuvaajat: Samuel Hoisko ja Tomi Setälä Kuljetusten ja raaka-aineiden hintojen kohoaminen ja alan paheneva työvoimapula haastaa tarkastelemaan ruokalistojen lisäksi myös tuotantotapoja ja prosesseja energiatehokkuuden ja logistiikan näkökulmasta.

Lue lisää
| Ajankohtaista

Tiedolla johtaminen osaksi ruokapalveluiden arkea

Tiedätkö, mitä kaikkea johdat tiedolla päivittäisessä työarjessasi? Mistä lähteistä tietoa keräät sekä miten, kenelle ja miksi tietoja esität. Välillä kiireen keskellä saattaa tulla kiusaus tehdä päätöksiä mutu- tuntumalla, mutta se ei ole pidemmän päälle kestävä ratkaisu. Tiedolla johdettu toiminta ei perustu arvaukseen, hyvään onneen tai

Lue lisää
| Ajankohtaista

Elintarvikkeet ja energia kallistuvat – miten ruokapalvelut varautuvat?

Teksti: Krista-Korpela-Kosonen Elintarvikkeiden ja sähkön hinnan kohoaminen vaatii ratkaisuja ammattikeittiöiden arjessa. Miten ruokapalvelualalla on varauduttu kustannusten nousuun sekä mahdollisiin häiriöihin raaka-aineiden ja sähkön saatavuudessa? Kysyimme kolmelta alan toimijalta. Kuvassa tuotantoesihenkilö Krista Kamunen Voimian Padan tuotantokeittiössä. Kuva: Jukka Salminen LIIKELAITOSJOHTAJA TUIJA SINISALO,  Kylän

Lue lisää

Tavoitteena vastuullinen ruokalista

Teksti: Eeva Koljonen, Ravitsemuspalveluliiketoiminnan lehtori Merja Ylönen, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xam Tavoitteena vastuullinen ruokalista Meneillään oleva energiakriisi, elintarvikkeiden hintojen kohoaminen ja alan työvoimapula haastaa tasapainoilemaan ekologisen-, taloudellisen-, sosiaalisen- ja kulttuurisen vastuullisuuden eri osa-alueilla. Vastuullinen ruokalistasuunnittelu ja ammattikeittiön prosessien kehittäminen ovat olleet osa Vastuulliset ruokapalvelut

Lue lisää
| Ajankohtaista

Ilmastoahdistuksesta kohti ilmastotoivoa!

Teksti: Marjut Huhtala, Kuvat: EkoCentria ja kuvapalvelu RODEO Millainen vastuullisuusviestintä vetoaa asiakkaisiin ja mistä kaikesta ruokapalveluiden kannattaa viestiä? Voidaanko tarinallistamalla herättää asiakkaiden mielenkiinto? Vastuulliset ruokapalvelut-hankkeen ruokapalvelutoimijat pohtivat näitä kysymyksiä elokuisessa live-tapaamisessa Helsingissä. Työpajan viestintäosuutta alusti ja moderoi viestinnän asiantuntija Anu Nylund Mood of Finland Oy:sta.

Lue lisää

Bulmabaarissa tarjoiltiin kasvisruokaa

Liharuokien vähentäminen ja kasvisruoan lisääminen ovat ruokapalveluiden haasteena. Uusia maistuvia ruokia tulisi kehittää ja ruokalistaa uudistaa. Uusien kasvisruokien kehittäminen ja kotimaisten kasviproteiinilähteiden kartoittaminen ja niihin tutustuminen vaativat kuitenkin aikaa. Bulmabaarissa tuotiin apua näihin tarpeisiin. Ruokateema on noussut yhdeksi näkyväksi teemaksi ilmaston lämpenemisen estämisessä. Meistä jokainen

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastuulliset ruokapalvelut Amkon kevään seminaarin pääteemana

Vastuullisuus näkyy vahvasti ruokapalveluiden arjessa. Amkon toukokuisen seminaarin lukuisissa puheenvuoroissa saimme laajan kattauksen kestävän kehityksen hankkeista ja tietoa ruokapalveluiden konkreettisista toimista vastuullisuuden edistäjinä. Myös seminaarin vuorovaikutusluennot toivat tärkeää ajateltavaa  runsaslukuiselle osallistujajoukolle.   Päivän aloituspuheenvuorossa kuultiin Palvelukeskus Helsingin  vastuullisuusasianatuntija Tytti Pakarisen katsaus Helsingin kaupungin ilmastotavoitteisiin

Lue lisää
| Ajankohtaista

Sosiaalisesti vastuulliset ruokapalvelut parantavat ravitsemisalan imagoa

Sosiaalinen vastuullisuuden toteuttaminen on ruokapalveluissa ajankohtaisempaa kuin koskaan. Jatkuvat muutokset, työvoimapula ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät organisaatioilta entistäkin tarkempaa huolehtimista työntekijöiden hyvinvoinnista, osaamisesta, motivoinnista ja perehdyttämisestä. Varuke-hankkeen huhtikuun työpajassa käsiteltiin monipuolisesti sosiaalisen vastuullisuuden teemoja. Sosiaalinen vastuullisuus voidaan karkeasti jakaa neljään osa-alueeseen: Henkilöstö

Lue lisää