Kestävyystyökaluja

| Ajankohtaista

SratKIT-hankkeessa luotiin kestävän kehityksen työkalupakki

SratKIT-hankkeen päätöswebinaarissa 13.10.2021 esiteltiin Itämeren alueen hankemaiden tuotoksena syntynyt 50 ohjeen työkalupakki, ”Toolkit”, kestävien julkisten ruokapalveluiden toteuttamisen avuksi. Työohjeet on tarkoitettu julkisille ruokapalveluille ja niiden hankinnoista vastaaville sekä tärkeille sidosryhmille kuten päättäjille, tuottajille, toimittajille, asiakkaille ja muille julkisille ja yksityisille toimijoille. Voit etsiä tilanteeseesi sopivia

Lue lisää
| Ajankohtaista

Alustava kutsu: SratKIT-hankkeen päätöswebinaari 13.10.2021

Interreg BSR -projekti StratKIT on päättymässä-  merkitse jo nyt kalenteriisi kaikille avoin päätöswebinaari 13.10.2021! StratKIT-päätöswebinaarissa esitellään kestävän kehityksen trendejä Itämeren alueella (BSR) ja lukuisia työkaluja, jotka esittävät innovatiivisia toimenpiteitä kohti kestäviä julkisia hankintoja ja ateriapalveluja. StratKIT-projekti (Interreg BSR, 2019-2021, www.stratkit.eu, @StratKIT) yhdistää 13 kumppania ja

Lue lisää
| Kestävyystyökaluja

StratKIT-hankkeen väliraportti O3.4 (puumallit)

Baltic Sea Region Dynamic Sustainability Model for Public Procurement and Catering Services StratKIT-hankkeen väliraportti O3.4 Tutustu raporttiin Dynamic Sustainability Model for PPCS, jonka Suomeksi käännetyn johdannon voit lukea alta. Raportin johdanto: Raportti esittelee SratKIT-hankkeen työpaketin 3: ”Kestävien hankintojen ja ateriapalveluiden puitemallien kehittäminen”. Raportti

Lue lisää
| Kestävyystyökaluja

Rakenna vastuullisuusviestinnän vuosikellosta aktiivinen työkalu

Teksti: Marjut Huhtala Vuosikellomalli: Kuvittaja Kirsti Pusa ja Marjut Huhtala Kuvituskuva: Kirsti Pusa  Vastuullisuustoimista viestiminen tekee kestävän kehityksen edistysaskeleista näkyviä. Viestintä voidaan jakaa sisäiseen viestintään (ruokapalvelut ja näiden isäntäorganisaatio) ja ulkoiseen viestintään, kuten keskeiset asiakasryhmät, asiakkaiden sidosryhmät, kuntapäättäjät ja tavarantoimittajat. Hyvin rakennettu viestintäsuunnitelma

Lue lisää
| Ajankohtaista

StratKIT-hankkeen nettialusta ja verkostoitumisfoorumi

StratKIT-hankkeen nettialusta nyt myös suomenkielisenä! StratKIT-hankkeen uusi nettialusta tarjoaa perustietoa kestävistä julkisista hankinnoista ja ateriapalveluista, ruokapalveluiden oikeudellisista ja strategisista puitteista, kasvavasta kiinnostuksesta kestävän kehityksen toimenpiteisiin sekä sidosryhmäverkoston, joka työskentelee kestävämpien julkisten ruokapalveluiden parissa Itämeren maiden valtioissa ( Baltiassa). Alustan tarjoaa InterregBSR-projekti StratKIT. Ruokajärjestelmän kestävyys

Lue lisää
| Ajankohtaista

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin on päivitetty

Perusteluja kestävien hankintojen toteuttamiselle on lukuisia: ympäristötavoitteiden monet eri aspektit, eläinten hyvinvointi, elintarviketurvallisuus sekä työ-ja ihmisoikeuksien huomioiminen. Parhaimmillaan vastuulliset hankinnat tukevat alueellista  elinvoimaisuutta  ja koko Suomen kilpailukykyä-ja kasvua. Kestävyystavoitteiden noudattaminen on yksi vahva kilpailuvaltti niin ruokapalveluille kuin elintarvikeyrityksille. Yksittäisellä hankinnalla ei vielä tehdä muutosta, siksi

Lue lisää
| Kestävyystyökaluja

Työohjeita kestävän kehityksen edistämiseen

Tältä sivulta löydät StratKIT-hankkeen kansallisissa (Suomen) työpajoissa kehitettyjä työohjeita kestävän kehityksen edistämiseksi julkisissa ruokapalveluissa. Työohjeita ja toimintamalleja arvioidaan ja pilotoidaan hankkeen aikana. Siten niiden toimivuudesta saadaan vertaiskokemuksia erilaisissa ruokapalveluissa. Voit vapaasti soveltaa työohjeita omassa toiminnassasi ja antaa palautetta (paivi.jamsen@amko.fi, marjut.huhtala@amko.fi ). Julkisten ruokapalveluiden strategiaprosessi

Lue lisää
| Kestävyystyökaluja

Kestävän kehityksen puumalli

Julkiset ruokapalvelut kestävän kehityksen keskiössä Erityisesti viime vuosina julkiset ruokapalvelut ovat saaneet todella paljon huomiota osakseen – ja tähän kokemukseen on sisältynyt sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Yhtäältä vaaditaan eräänlaista kestävän kehityksen mallia mutta toisaalta etsitään myös tasapainoa. Julkiset ruokapalvelut kaipaavat perusteellista rakenteellista ja toiminnallista

Lue lisää