Kestävyystyökaluja

| Kestävyystyökaluja

Kestävän kehityksen puumalli

Julkiset ruokapalvelut kestävän kehityksen keskiössä Erityisesti viime vuosina julkiset ruokapalvelut ovat saaneet todella paljon huomiota osakseen – ja tähän kokemukseen on sisältynyt sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Yhtäältä vaaditaan eräänlaista kestävän kehityksen mallia mutta toisaalta etsitään myös tasapainoa. Julkiset ruokapalvelut kaipaavat perusteellista rakenteellista ja toiminnallista

Lue lisää