Ajankohtaista

| Ajankohtaista

Alustava kutsu: SratKIT-hankkeen päätöswebinaari 13.10.2021

Interreg BSR -projekti StratKIT on päättymässä-  merkitse jo nyt kalenteriisi kaikille avoin päätöswebinaari 13.10.2021! StratKIT-päätöswebinaarissa esitellään kestävän kehityksen trendejä Itämeren alueella (BSR) ja lukuisia työkaluja, jotka esittävät innovatiivisia toimenpiteitä kohti kestäviä julkisia hankintoja ja ateriapalveluja. StratKIT-projekti (Interreg BSR, 2019-2021, www.stratkit.eu, @StratKIT) yhdistää 13 kumppania ja

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa haetaan ratkaisuja ammattikeittiöiden kestävyystavoitteiden toteuttamiseen

VARUKE-hankkeessa sparrataan julkisia ruokapalveluita luomaan omaan toimintaympäristöönsä soveltuvia vastuullisuussuunnitelmia. Suunnitelmaa rakennetaan teemoitetuissa työpajoissa valittujen ruokapalvelujen kanssa ja syntyviä tuotoksia jalkautetaan laajalti muidenkin ruokapalveluiden hyödynnettäviksi. Hankkeessa syntyvät kokeilut, suunnitelmat ja ideat aktivoivat kaikkia julkisia ruokapalvelutoimijoita vastuullisuustoimiin ja kannustavat kertomaan kestävyystoimista myös asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Lue lisää
| Ajankohtaista

Kenestä vuoden Ammattikeittiöosaaja?

On aika jälleen valita vuoden Ammattikeittiöosaaja. Kuka olisi sinun ehdotuksesi? Tunnustus myönnetään Ammattikeittiöosaajat ry:n syksyn seminaarissa 12.10.2021*) henkilölle, joka hoitaa työnsä esimerkillisesti ja vastuullisesti työtovereita tsempaten. Tänä vuonna painotamme valinnassa  kykyä johtaa työorganisaatiota ja/tai omaa toimintaa myös poikkeusoloissa. Tutustu valintakriteereihin (alla)  ja ilmoita oma

Lue lisää
| Ajankohtaista

Tulevaisuuden kouluruokailu – Vahvempaa yhteistyötä ja tasavertainen mahdollisuus välipaloihin

Korkeintaan joka kymmenes oppilas syö päivittäin täysipainoisen koululounaan ja vain joka neljäs kunta tarjoaa oppilaille maksuttoman välipalan koulupäivän venyessä. Oppilaiden jaksaminen tulee varmistaa tarjoamalla maksuton ja täysipainoinen välipala kaikille peruskoulun oppilaille jokaisena koulupäivänä, todetaan tuoreessa selvityksessä. Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutettu ’Kattava koululounas ja

Lue lisää
| Ajankohtaista

Ruoka ei ole roskaa

WASTELESS-hankkeeessa kehitetään useita tapoja vähentää ruokahävikkiä ammattikeittiöissä Hankkeen tavoitteena on kehittää suurtalouskeittiöiden ja ruokapalvelukeskusten ruokahävikin seurantaa tehokkaammaksi, sekä vaikuttaa ruokahävikin vähentämiseen reseptiikan kehittämisen, digitaalisen mittaamisen ja koneoppimiseen pohjautuvan ennustettavuuden kautta. Hankkeen keskeinen päätavoitteena on vähentää ruokahävikin kokonaismäärää 20 prosenttia nykyisestä määrästä. Wasteless-hankkeen

Lue lisää
| Ajankohtaista

Ruokapalveluissa kehitetään uusia vastuullisuuden toimintamalleja

Kymmenen ruokapalvelutoimijaa on valittu mukaan kolmivuotiseen kehitysohjelmaan, jossa luodaan uusia toimintamalleja kestävän ruokajärjestelmän ja ammattikeittiöiden vastuullisuustoimien edistämiseksi. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke)  on kansallisen ilmastoruokaohjelman suurin hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa uusia, konkreettisia ja vastuullisuutta edistäviä toimintamalleja ammattikeittiöiden käyttöön. – Ilmastoruokaohjelma tukee

Lue lisää
| Ajankohtaista

Kotona asuville ikäihmisille tarvitaan uudenlaisia hyvää syömistä tukevia palveluja

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin myös kotona-asuvien seniorikansalaisten joukko. Ikääntyneet haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, mutta oman asuinalueen palvelut eivät aina tue kotona asuvien seniorien hyvää syömistä. Näin on erityisesti silloin, kun toimintakyky alkaa heiketä. Kannattaisiko ikääntyneet huomioida nykyistä paremmin ruokaan liittyvien,

Lue lisää
| Ajankohtaista

StratKIT-hankkeen nettialusta ja verkostoitumisfoorumi

StratKIT-hankkeen nettialusta nyt myös suomenkielisenä! StratKIT-hankkeen uusi nettialusta tarjoaa perustietoa kestävistä julkisista hankinnoista ja ateriapalveluista, ruokapalveluiden oikeudellisista ja strategisista puitteista, kasvavasta kiinnostuksesta kestävän kehityksen toimenpiteisiin sekä sidosryhmäverkoston, joka työskentelee kestävämpien julkisten ruokapalveluiden parissa Itämeren maiden valtioissa ( Baltiassa). Alustan tarjoaa InterregBSR-projekti StratKIT. Ruokajärjestelmän kestävyys

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastuulliset ruokapalvelut- kehitysohjelma käynnistyy kokeilunpaikka-haulla

Vastuulliset ruokapalvelut kehitysohjelma käynnistyy kokeilunpaikka-haulla tammikuun 2021 alussa Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke) -hankkeessa laaditaan ja toteutetaan konkreettinen malli, jonka avulla julkiset ruokapalvelutoimijat saavat tukea ruokapalvelun vastuullisuustyön toteuttamiseen. Vastuullisohjelmaan haetaan Kokeilunpaikka-haulla. Haku käynnistyy 4.1.2021. Kehitysohjelmaan valitaan enintään 10 eri kokoista ruokapalvelutoimijaa Motivan Kokeiluhaun kautta.

Lue lisää
| Ajankohtaista

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin on päivitetty

Perusteluja kestävien hankintojen toteuttamiselle on lukuisia: ympäristötavoitteiden monet eri aspektit, eläinten hyvinvointi, elintarviketurvallisuus sekä työ-ja ihmisoikeuksien huomioiminen. Parhaimmillaan vastuulliset hankinnat tukevat alueellista  elinvoimaisuutta  ja koko Suomen kilpailukykyä-ja kasvua. Kestävyystavoitteiden noudattaminen on yksi vahva kilpailuvaltti niin ruokapalveluille kuin elintarvikeyrityksille. Yksittäisellä hankinnalla ei vielä tehdä muutosta, siksi

Lue lisää