Ajankohtaista

| Ajankohtaista

Vegeruoka-haltuun webinaari

Vegeruoka haltuun- webinaari Amkon jäsenille 15.2.2023 klo 14-16                    Ruokailon perustaja ja kouluttaja, ravitsemusasiantuntija ja elintarviketieteiden maisteri Charlotta Hyttinen luennoi vegeruuan perusteista ja – valmistuksesta ammattikeittiöiden näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään useita teemoja: Miksi lisätä kasvisruokaa ruokavalioon? Miten rasvan käyttö ja maustaminen onnistuu kasvisruuassa ja miten loihdimme

Lue lisää
| Ajankohtaista

Elintarvikkeet ja energia kallistuvat – miten ruokapalvelut varautuvat?

Teksti: Krista-Korpela-Kosonen Elintarvikkeiden ja sähkön hinnan kohoaminen vaatii ratkaisuja ammattikeittiöiden arjessa. Miten ruokapalvelualalla on varauduttu kustannusten nousuun sekä mahdollisiin häiriöihin raaka-aineiden ja sähkön saatavuudessa? Kysyimme kolmelta alan toimijalta. Kuvassa tuotantoesihenkilö Krista Kamunen Voimian Padan tuotantokeittiössä. Kuva: Jukka Salminen LIIKELAITOSJOHTAJA TUIJA SINISALO,  Kylän

Lue lisää

Tavoitteena vastuullinen ruokalista

Teksti: Eeva Koljonen, Ravitsemuspalveluliiketoiminnan lehtori Merja Ylönen, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xam Tavoitteena vastuullinen ruokalista Meneillään oleva energiakriisi, elintarvikkeiden hintojen kohoaminen ja alan työvoimapula haastaa tasapainoilemaan ekologisen-, taloudellisen-, sosiaalisen- ja kulttuurisen vastuullisuuden eri osa-alueilla. Vastuullinen ruokalistasuunnittelu ja ammattikeittiön prosessien kehittäminen ovat olleet osa Vastuulliset ruokapalvelut

Lue lisää
| Ajankohtaista

Jäsenkyselyn tuloksia

Elokuussa-22 toteutettuun Amkon jäsenkyselyyn kertyi 110 vastausta. Valtaosa  vastanneista pitää Amkon jäsenyyttä hyödyllisenä ja on valmis suosittelemaan jäsenyyttä myös kollegoilleen.  Tärkeimpinä toimintaelementteinä yhdistyksemme  tarjonnassa pidetään aluetilaisuuksia, seminaareja ja webinaareja sekä jäsenlehteä  ja muuta tiedotustoimintaa tässä tärkeysjärjestyksessä. Sanallisissa palautteissa esitettiin toiveita sisällöistä ja tapahtumista, joita

Lue lisää
| Ajankohtaista

Wasteless Food Services in Finland-hanke pureutuu eri tyyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan

Teksti: Päivi Jämsén ja Marjut Huhtala Ruokapalvelut pyrkivät aktiivisesti hillitsemään hävikkiä eri typpisissä toimipaikoissa, selviää WFSF-hankkeessa tehdyn nykytilakyselyn tuloksista.  Vähäisempää hävikkiä tavoitellaan esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmiä  ja hävikkisovelluksia paremmin hyödyntämällä sekä asiakasvuorovaikutusta tiivistämällä. Tärkeinä kehityskohteina toimijat mainitsevat asiakasmäärien tarkemman ennakoinnin ja tiedolla johtamisen lisäämisen. Tämä

Lue lisää
| Ajankohtaista

Ilmastoahdistuksesta kohti ilmastotoivoa!

Teksti: Marjut Huhtala, Kuvat: EkoCentria ja kuvapalvelu RODEO Millainen vastuullisuusviestintä vetoaa asiakkaisiin ja mistä kaikesta ruokapalveluiden kannattaa viestiä? Voidaanko tarinallistamalla herättää asiakkaiden mielenkiinto? Vastuulliset ruokapalvelut-hankkeen ruokapalvelutoimijat pohtivat näitä kysymyksiä elokuisessa live-tapaamisessa Helsingissä. Työpajan viestintäosuutta alusti ja moderoi viestinnän asiantuntija Anu Nylund Mood of Finland Oy:sta.

Lue lisää
| Ajankohtaista

Elintarvikehintojen nousu tuo lisähaastetta koululounaan suunnitteluun

Kouluruoka nousee otsikoihin tavalla tai toisella joka syksy. Nyt on puhuttu raaka-ainekustannuksista ja laajemminkin kiristyvän taloustilanteen heijastumisesta julkisiin ruokapalveluihin. Tällä kertaa ei ole kyseessä tavanomaiset kouluruokailuun kohdistuvat kustannuspaineet, vaan maailmantilanteen aiheuttama elintarvikehintojen nousu. Kouluruoka ei ole ainoa kuntasektorin menoerä, jossa kustannuspaineita on. Jos ei ole

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastaa Amkon jäsenkyselyyn!

Toivomme palautettasi Ammattikeittiöosaajat ry:n toiminnasta ja kehitysideoitasi sisältöjemme kehittämiseksi. Vastaa tästä Amkon jäsen- KYSELYYN. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja voit halutessasi vastata täysin anonyymisti. Vastausaikaa on 31.8.2022 asti. Vastaa vain jos olet Amkon henkilö-tai yritysjäsen ja tunnet toimintaamme.

Lue lisää
| Ajankohtaista

Vastuulliset ruokapalvelut Amkon kevään seminaarin pääteemana

Vastuullisuus näkyy vahvasti ruokapalveluiden arjessa. Amkon toukokuisen seminaarin lukuisissa puheenvuoroissa saimme laajan kattauksen kestävän kehityksen hankkeista ja tietoa ruokapalveluiden konkreettisista toimista vastuullisuuden edistäjinä. Myös seminaarin vuorovaikutusluennot toivat tärkeää ajateltavaa  runsaslukuiselle osallistujajoukolle.   Päivän aloituspuheenvuorossa kuultiin Palvelukeskus Helsingin  vastuullisuusasianatuntija Tytti Pakarisen katsaus Helsingin kaupungin ilmastotavoitteisiin

Lue lisää