Vastuulliset ruokapalvelut-artikkelisarja

Ravitsemustiedon lähteillä

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen toimii suomalaisen ravitsemuspolitiikan näköalapaikalla. Hän tekee paljon yhteistyötä ruokapalveluiden kanssa. ”Olen tehnyt yhteistyötä joukkoruokailun parissa ensimmäisestä laatukäsikirjasta lähtien, monenlaisissa työryhmissä ja projekteissa. Verkottuminen kunta- ja aluetasolle sekä järjestötyöhön on ravitsemusviestinnässä oleellista”, painottaa Lyytikäinen. Kuva: Ruokavirasto Suomalaisen ravitsemuksen kehityskulku

Lue lisää

Verraton vaihtoehto

Kasviproteiinituotteiden suosio ja valikoima ovat viime vuosina kasvaneet. Kunnallisissa ruokapalveluissa luotetaan etenkin kotimaisiin kasviproteiinin lähteisiin. Kiinnostus kasviperäisiä ruokia kohtaan on lisääntynyt Suomessa. Entistä useampi fleksaa eli syö joustavasti rinnakkain sekä kasvi- että eläinperäisiä ruokia. Tällä hetkellä keskimäärin noin 1/3 aikuisen suomalaisen lautaselleen lastaamasta proteiinista

Lue lisää

Pirkanmaan Voimia panostaa vastuullisuuteen

Pirkanmaan Voimia valmistaa vuosittain 12 miljoonaa ateriaa ja huolehtii 400 kiinteistön tiloista vastuullisesti, jo ennen korona-aikaa. Yrityksen moderni tuotantokeittiö Kattila ja uudet tuotantotavat ovat vähentäneet ympäristövaikutuksia. Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhtiö. Se vastaa Tampereen kaupungin ateria-

Lue lisää

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vahvasti mukana ympäristökaupunki Lahden ilmastotavoitteissa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:ssä kehitetään parhaillaan omaa vastuullisuusohjelmaa.”Ohjelmassa otamme vahvasti kantaa koko ruokapalveluketjun vastuullisuuteen. Kuten elintarvikehankintoihin ja niihin liittyviin ympäristönäkökohtiin mutta myös henkilöstöasioiden hoitamiseen ja kaikkien prosessien kestävyysvaikutuksiin. Strategia on oma, mutta omistajien tahtotila ohjaa sitä vahvasti”, kertoo toimitusjohtaja Tuulia Pelli. Tuulia Pelli toivoo jatkossa maanlaajuista

Lue lisää

Ilmastovahti vauhdittaa Helsinkiä hiilineutraaliksi

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %, jonka saavuttamiseksi se on käynnistänyt 147 päästövähennystoimenpidettä. Toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia kaupungin hiilidioksidipäästöjen määrää voi seurata kuka tahansa ainutlaatuisen Ilmastovahti-palvelun avulla. Ilmastovahti on ainutlaatuinen työkalu Helsinki on avannut

Lue lisää

Tuulivoimaa ja iloista ympäristöaktivismia!

Pieni Iin kunta Pohjois-Pohjanmaalla on vähentänyt huimasti Co2-päästöjään, kannustanut asukkaita ilmastotekoihin ja ulottanut ympäristökasvatusta kouluihin ja päiväkoteihin. Monille lapsille ja nuorille on jo rutiinia sammutella turhia valoja ja käyttämättöminä raksuttavia sähkölaitteita niin koulussa kuin kotona. Iin kunnan ateria- ja siivouspalvelut ovat täysillä ilmastotalkoissa mukana. ”Kestävän

Lue lisää

Hävikinhallinnasta vastuuta myös tilaajille ja käyttäjille

Ammattikeittiöitä on suunnalta jos toiseltakin patistettu viime aikoina vähentämään hävikkiä. Hyvä niin, sillä elintarvikkeiden päätymistä jätteeksi tulee minimoida. Ammattikeittiöiden niskaan on sälytetty paljon vastuuta, vaikka kuntien tilaaja-asiakkaiden ja käyttäjien toimilla on huomattava vaikutus hävikin syntyyn. Ylijäämäruuan myyntiä pidetään yleisesti jopa tavoiteltavana hävikinhallintakeinona. Damico Oy:n toimitusjohtaja

Lue lisää