Kattava koululounas ja välkyt välipalat- aineistoja

| Ajankohtaista

Tulevaisuuden kouluruokailu – Vahvempaa yhteistyötä ja tasavertainen mahdollisuus välipaloihin

Korkeintaan joka kymmenes oppilas syö päivittäin täysipainoisen koululounaan ja vain joka neljäs kunta tarjoaa oppilaille maksuttoman välipalan koulupäivän venyessä. Oppilaiden jaksaminen tulee varmistaa tarjoamalla maksuton ja täysipainoinen välipala kaikille peruskoulun oppilaille jokaisena koulupäivänä, todetaan tuoreessa selvityksessä. Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutettu ’Kattava koululounas ja

Lue lisää

Välkyt välipalat yhdessä: peruskoulussa tarjottavien välipalojen nykytila ja kehittämisen tarpeet

Kouluruokailua kehitetään aktiivisesti, jotta se täyttäisi sille asetetut tehtävät. Koulupäivän aikaiset välipalat ovat keino täydentää koululounasta ja parantaa oppilaiden jaksamista iltapäivän oppitunneilla. Välipalojen historia ulottuu vain pari vuosikymmentä taaksepäin, ja niiden järjestämisen tavoista on vain vähän tietoa Välkyt välipalat yhdessä: Peruskoulussa tarjottavien välipalojen nykytila

Lue lisää

Kattava koululounas ja välkyt välipalat hankkeen Policy Brief summaa selvitystyön päätulokset

Kouluruokailua ja koulun välipalakäytäntöjä kartoittaneen selvitystyön Policy Brief  summaa VNK-hankkeen päätulokset ja toimenpide-ehdotukset. Varsinainen loppuraportti julkaistaan toukokuun 2021 alussa samoin kuin Amkon kysely-ja haastattelututkimuksen tulokset koskien kouluruokailun nykytilannetta ja poikkeusolojen kouluruokailua. Lue lisää ajankohtaisesta selvitystyötä hankkeen sivuilta (UEF), josta myös löydät kunnille laaditun,

Lue lisää

Koulun välipala auttaa jaksamaan

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -tutkimushanke selvittää peruskoulujen kouluruokailun nykytilannetta sekä koulussa nautitun välipalan käytänteitä ja mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksia hyödynnetään hallitusohjelmaan kirjattujen harrastamisen Suomen mallin ja kouluruuan kehittämisohjelman valmisteluissa. Ruokapalvelujen ja kouluyhteisön työpajoissa käytiin syksyllä 2020 läpi välipalan järjestämisen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Kouluruokailun ja

Lue lisää
| Ajankohtaista

Julkiset ruokapalvelut hoitavat mallikkaasti poikkeusolojen kouluruokailun

Korona on haastanut perinteisen koulunkäynnin, niin myös kouluruokailun järjestämisen mallit. Ruokapalvelutoimijat ovat alkuhämmennyksen jälkeen järjestäneet poikkeusolojen kouluruokailun noudattaen erityistä asiakaspalvelua, hygieniaa ja systemaattisuutta. Suomalainen kouluruokailu ja ruuantekijät osoittivat ainutlaatuisuutensa taipumalla nopeasti poikkeusolojen ruokajärjestelyihin. Jo epidemian kynnyksellä keväällä luotiin oppilaiden etäruokailulle toimivia malleja. Valtioneuvoston tutkimus- ja

Lue lisää

Ilmianna paras välipala!

Kattava, täysipainoinen, tarkoituksenmukainen, ravitseva. Maksuton kouluruokailu on hieno etu meille suomalaisille. Koululounaan maistuminen koululaisille nousee säännöllisin väliajoin keskusteluun. On hyvä, että keskustelua käydään, koska se lisää ymmärrystä ja antaa mahdollisuuden toimintatapojen parantamiseen. Pitkien koulupäivien aikana on tarjottava mahdollisuus välipalaan, jotta koululaisten vireystila pysyy yllä. Kouluruokailun

Lue lisää