Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin on päivitetty

Perusteluja kestävien hankintojen toteuttamiselle on lukuisia: ympäristötavoitteiden monet eri aspektit, eläinten hyvinvointi, elintarviketurvallisuus sekä työ-ja ihmisoikeuksien huomioiminen.

Parhaimmillaan vastuulliset hankinnat tukevat alueellista  elinvoimaisuutta  ja koko Suomen kilpailukykyä-ja kasvua. Kestävyystavoitteiden noudattaminen on yksi vahva kilpailuvaltti niin ruokapalveluille kuin elintarvikeyrityksille.

Yksittäisellä hankinnalla ei vielä tehdä muutosta, siksi julkisilla ruokapalveluilla on ostovolyyminsa takia suuri kerrannaisvaikutus vastuullisissa hankinnoissa. Lopulta viisas ruokalistasuunnittelu ja asiakkaiden ruokavalinnat mahdollistavat muutoksen.

Maa- ja metsätalousministeriö on nyt päivittänyt vuonna 2017 laaditut vastuullisten julkisten elintarvikehankintojen kriteerit. Kriteerien päivitystyön tavoitteena on edistää kestävää ruoantuotantoa ja lisätä elintarvikkeiden kotimaisuusastetta julkisella sektorilla.

Opas on ladattavissa TÄSTÄ.

Lue lisää Motivan sivuilta oppaasta ja sen käytöstä.