StratKIT-hankkeen nettialusta ja verkostoitumisfoorumi

StratKIT-hankkeen nettialusta nyt myös suomenkielisenä!

StratKIT-hankkeen uusi nettialusta tarjoaa perustietoa kestävistä julkisista hankinnoista ja ateriapalveluista, ruokapalveluiden oikeudellisista ja strategisista puitteista, kasvavasta kiinnostuksesta kestävän kehityksen toimenpiteisiin sekä sidosryhmäverkoston, joka työskentelee kestävämpien julkisten ruokapalveluiden parissa Itämeren maiden valtioissa ( Baltiassa).

Alustan tarjoaa InterregBSR-projekti StratKIT.

Ruokajärjestelmän kestävyys on yhä tärkeämpää  julkisissa ruokapalveluissa

Joulukuussa 2020 julkaistulla StratKIT-alustalla on perustietoa julkisten hankintojen ja ateriapalvelujen järjestämisestä Baltian maissa sekä julkisen ruokapalvelun oikeudellisesta ja strategisesta taustasta.

Sivustolta löytyy esimerkkejä siitä, mitä Itämeren alueen kestävissä julkisissa ateriapalveluissa jo tapahtuu, Sivustolle on jatkossa mahdollista lisätä uusia käytännön esimerkkejä hankemaiden tavoista ja hyvistä käytännöistä hoitaa kestäviä julkisia ruokapalveluja.

Foorumista löytyy ja sinne kerätään kansainvälistä verkostoa ruokapalvelutoimijoista,  tavarantoimittajista, tutkijoista,  konsulteista ja muista kestävän kehityksen parissa joukkoruokailussa toimivista tahoista.

Alustalla StratKIT-projekti esittelee  alustalla tuloksiaan ja tiedottaa tulevista tapahtumista tai niihin liittyvistä uutisista.

StratKITin rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Interreg BSR -ohjelmasta, ja se saa taloudellista tukea Venäjän federaatiosta.

Toivotamme useita eri sidosryhmiä tervetulleiksi  liittymään verkostoon!

Itämeren maiden yhteishanketta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti. Ammattikeittiöosaajat ry edustaa hankkeessa Suomen julkisia ruokapalveluita. Kiitämme kaikkia tähän mennessä hankkeen työpajoihin ja seminaareihin osallistuneita!

Lisätiedot:
University of Helsinki Ruralia Institute:
Leena Viitaharju Project manager, leena.viitaharju@helsinki.fi
Urszula Ala-Karvia:  Communication manager, urszula.ala-karvia@helsinki.fi