StratKIT-hankkeen väliraportti O3.4 (puumallit)

Baltic Sea Region Dynamic Sustainability Model for Public Procurement and Catering Services

  • StratKIT-hankkeen väliraportti O3.4

Tutustu raporttiin Dynamic Sustainability Model for PPCS, jonka Suomeksi käännetyn johdannon voit lukea alta.

Raportin johdanto:

Raportti esittelee SratKIT-hankkeen työpaketin 3: ”Kestävien hankintojen ja ateriapalveluiden puitemallien kehittäminen”.
Raportti on osa hanketta ’Innovative Strategies for Public Catering: Sustainability Toolkit across Baltic Sea Region’ (StratKIT, 2019-2021, www.stratkit.eu).

Hankkeessa kehitetty kehysmalli osoittaa, kuinka julkisten hankintojen ja ateriapalvelupalvelujen (PPCS) tarjonta riippuu tietyistä maakohtaisista viitekehyksistä ja markkinaympäristöistä.  Puitemalli näkyy puunmuotoisena infografiikkana (puumalli), joka esitetään yleisessä muodossa raportin kansikuvassa. Maakohtaisilla puumalleilla kuvataan kunkin maan kestävyysdynamiikkaa.

 

Raportti perustuu julkisiin ja organisatorisiin tietoihin ja antaa käytännön ideoita ravitsemisalan kestävästä kehityksestä. Lisäksi raportti sisältää BSR-tason sidosryhmien marraskuun lopulla ja joulukuun alussa 2020 pitämien työpajojen tulokset.  StratKIT-hankkeen CASE-tapaukset edustavat usein sellaista lippulaivakehitystä, jonka tavoitteena on lisätä kestävyyttä omassa maassa ja paikallisella toimialueella.

Raportin kokonaisuus koostuu kuudesta luvusta, jotka esittävät julkisen ruokapalvelun yhteiskunnallista roolia  käsiteltynä kestävän kehityksen visioilla, kysymyksillä, innovaatioilla ja suuntaviivoilla.

StratKIT- Hankkeen tavoitteena on kartoittaa julkisten ruokapalvelujen nykytilanne ja osaamistaso, mallintaa kestävän kehityksen dynamiikkaa, sekä rakentaa käytännön kestävyystyökalu julkisten ruokapalvelujen käyttöön Suomessa ja muissa hankemaissa. Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region, ja mukana on toimijoita Suomen lisäksi myös Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä ja Virosta. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti. Ammattikeittiöosaajat ry edustaa hankkeessa Suomen julkisen sektorin ruokapalveluosaamista.

Kategoriat: