Jäsenkyselyn tuloksia

Elokuussa-22 toteutettuun Amkon jäsenkyselyyn kertyi 110 vastausta. Valtaosa  vastanneista pitää Amkon jäsenyyttä hyödyllisenä ja on valmis suosittelemaan jäsenyyttä myös kollegoilleen.  Tärkeimpinä toimintaelementteinä yhdistyksemme  tarjonnassa pidetään aluetilaisuuksia, seminaareja ja webinaareja sekä jäsenlehteä  ja muuta tiedotustoimintaa tässä tärkeysjärjestyksessä.

Sanallisissa palautteissa esitettiin toiveita sisällöistä ja tapahtumista, joita jo tälläkin hetkellä olemme pyrkineet järjestämään. Useissa vastauksissa toivottiin nykyistä enemmän virtuaalisia osallistumismahdollisuuksia: ”teamseja”  ja ”uudenlaista” verkostoitumista kuten moderoituja tilaisuuksia eri teemojen ympärillä.

Kysymys Amkon täkeimmistä sisällöistä vastaajien mukaan tärkeysjärjestyksessä:

Kuv 2: Yhdistyksen tärkeimmät toimintaelementit vastaajien mukaan.

Avoimissa vastauksissa heijastui alan kriittiset haasteet kuten työvoimapula ja koko ravitsemisalan heikko imago ammattiin opiskelevien ja myös alalla toimivien keskuudessa. Yhdistykseltä toivottiin lisää ”paukkuja” edistää alan vetovoimaisuutta mutta myös  yhdistyksen imagoa nuorekkaampaan suuntaan. Toisaalta osa vastaajista pitää järjestön toimintaa hyvinkin ajan hengen mukaisena ja arvostaa sen roolia uusimman tiedon sanansaattajana.

Kysymys: Mielipiteeni  AmmattikeittiöOsaaja-lehdestä:

Kuva3: AmmattikeittiöOsaaja-jäsenlehteä pidetään tärkeänä viestintävälineenä.

Valtaosa pitää jäsenlehteä vähintäänkin hyvänä. Sinne toivotaan edelleen ajankohtaisia katsauksia ravitsemisalalta.
Lisäksi toivotaan case-esimerkkejä ajankohtaisista haasteista ja niiden rakomisesta.
Kentän ”ääntä” toivotaan vahvemmin esiin.

Amkon hankkeita arvostetaan, mutta niiden anti jäsenille näyttäytyy vain silloin jos on itse valmis ottamaan tietoa vastaan ja/tai osallistumaan hankkeisiin pilottina.

Korostettakoon tässä yhteydessä, että hankerahoitukseen ja projekteihin ei käytetä  yhdistyksen perusbudjettia vaan niille on haetaan aina erillinen palkkarahoitus ministeriöistä.

***

Tästä voit katsoa tiivistelmän kyselyn tärkeimmistä TULOKSISTA.

Olemme kiitollisia saamastamme palautteesta ja koitamme pitää Amkon lippua korkealla ja toimintaa laadukkaana.

Otamme myös mielellämme mukaan uusia  jäseniä  ja huomioimme ideoitanne esimerkiksi koulutuspäivien suunnittelussa.
Sana on vapaa ja keskusteluyhteys jatkuvasti auki!

t.Marjut Huhtala,
toiminnanjohtaja
marjut.huhtala@amko.fi

 

Kategoriat: