Kun oppilaitos tulee työpaikalle – Live kouluttaa Jorvin sairaalakeittiön ammattilaisia

Live-säätiö aloitti kevättalvella 2023 lyhytkoulutusyhteistyön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Jorvin sairaalan ammattikeittiön kanssa, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää ammattikeittiön toimintaa ja luoda uusia näkökulmia henkilöstön arkeen ja nykyisiin työtehtäviin. Ammattiopisto Liven järjestämien koulutusten taustalla on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen myöntämä rahoitus, joka mahdollistaa muun muassa ravintola- ja cateringalan ammattilaisille tarvittavaa lyhytkoulutusta.

Kuvassa Jorvin ruokapalveluiden palveluesihenkilöt Hilkka Torvi ja Piia Inkilä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus myönsi Live-säätiölle 730 000 tuhatta euroa lisäkoulutusten järjestämiseksi. Keskuksen tavoitteena on kehittää suomalaista työelämää tarjoamalla lisäkoulutuksia hankekumppaneiden kanssa. Live järjestää lisäkoulutuksia ravitsemusalan lisäksi hoiva-alalle ja palvelualoille. Lisäkoulutuksille nähdään tällä hetkellä tarvetta.

”Ravitsemusalalla on tällä hetkellä osaamis- ja henkilöstövaje. Myös suuri määrä ammattilaisia tulee lähivuosina jäämään eläkkeelle. Siihen pitää alkaa valmistautua työpaikoilla osaamisen siirtämisellä seuraavalle sukupolvelle”,  kertoo Ammattiopisto Liven ammatillinen erityisopettaja Sinikka Luomala.

Jorvin ruokapalveluiden palveluesihenkilö Hilkka Torvi näkee koulutuksen tärkeänä henkilökunnalleen.

” Osaamista tulee siirtää nuorille, sillä tulevina vuosina on jäämässä eläkkeelle iso joukko henkilöstöä. Tähän tarpeeseen tuli kuin tilauksesta mahdollisuus päästä mukaan tähän lisäkoulutukseen. Tarkoituksena on kouluttaa osa henkilöstöä vaativimpiin työtehtäviin. Näin saamme työnkiertoa ja toivottavasti myös henkilöstö pysyy paremmin, kun heille tarjotaan etenemismahdollisuuksia”, Torvi kertoo.

Tekemällä oppiminen sopii taidon opettamiseen, siinä tieto ja tekeminen sidotaan yhteen tuloksena oikea toimintamalli.

Sinikka Luomala vastaa Jorvin sairaalan ammattikeittiön pedagogisesta opetuksesta ja ohjauksesta lisäkoulutukseen valituille henkilöille. Luomalan mukaan lisäkoulutusten ajatuksena on se, että oppilaitos tulee työpaikalle samalla säilyttäen käytännönläheisen tavan oppia.

”Tekemällä oppiminen sopii taidon opettamiseen, siinä tieto ja tekeminen sidotaan yhteen tuloksena oikea toimintamalli. Jorvin sairaalan ammattikeittiöllä hyödynnetään Mentorimallia, jossa osaava ammattilainen perehdyttää toista työtekijää uusiin vaativimpiin työtehtäviin jakamalla osaamistaan. Ammattikeittiön ruoanvalmistuksessa ruokatuote pitää olla reseptiikan mukaista ja tasalaatuista sekä ajallaan valmis”, Luomala kertoo

Nykypäivän keittiössä on esihenkilöillä niukasti aikaa koulutukseen työpaikalla ja resurssipula näkyy kaikessa. Ennen kuin uusi työntekijä on perehdytetty kaikkiin työpaikan tehtäviin, se vie aikaa kuukausia, koska sairaalan keittiöllä tarvitaan erityisosaamista.

” Kun ulkopuolinen alan osaava kouluttaja tulee paikalle, saadaan uusi ja raikas näkemys asiaan. Koulutuksella saatiin aikaiseksi yhdessä kehittämisen näkökulma ja oma ammattiylpeys kasvoi. Mentorimallilla on saatu päivitettyä jo kahden kokin taidot keittiön päivittäiseen toimintaan, ja kolmas opiskelija aloittaa syksyllä. Kahvilan puolella keskityimme asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen. Koko henkilöstö keskittyi koulutuspäivissä kahteen sovittuun kehittämistehtävään, joista on hyötyä koko keittiön toiminnalle. Kun mukana oli ulkopuolinen opettaja niin päivät saivat uutta erilaista kehittämisen näkökulmaa. Tämä koulutusyhteistyö on antanut mahtavan mahdollisuuden meille. Tämä on ollut meille henkilökunnan koulutukseen panostamisen vuosi”,  Torvi sanoo tyytyväisenä.

***

Lyhytkoulutuksia järjestetään vuoden 2024 loppuun saakka.
Voit tutustua koulutuksiin täältä: https://www.livesaatio.fi/hakijalle/jotpa-koulutukset/palvelualojen-raca-lyhytkoulutus

Kategoriat: