Uusi opas vastuullisten ruokapalveluiden hankintaan

Opas vastuullisista ruokapalveluhankinnoista julkaistu

Vastuulliset ruokapalveluhankinnat -oppaan esimerkit, malliasiakirjat ja tarkistuslistat tarjoavat konkreettista apua sekä oman ruokapalvelun että ruokapalveluhankinnan kehittämiseen.

Oppaassa kerrotaan, millainen on vastuullinen ja toimiva ruokapalvelu, mitkä ovat sen järjestämistä ja hankintaa ohjaavat strategiat, tavoitteet ja ohjelmat sekä suositukset ja miten ruokapalveluiden järjestäminen ja hankinta voivat edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Oppaassa neuvotaan, kuinka ravitsemuksellisesti täysipainoiset ateriat toteutetaan eri toimintaympäristöissä, myös vaativassa ympärivuorokautisessa hoidossa.

Oppaan on laatinut nimetty asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, Ruokavirastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Turun kaupungilta sekä Kanta-Hämeen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä. Oppaan tuottamisesta ja neljän työpajan järjestämisestä vastasivat Savon koulutuskuntayhtymä ja Ju-Ha Consulting yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa.

Työpajoissa kuultiin suurta joukkoa alan asiantuntijoita, muun muassa kuntien ja sairaanhoitopiirien hankinta-asiantuntijoita sekä tilaajan ja ruokapalveluiden edustajia. Lisäksi järjestettiin pienryhmäkeskusteluja, joissa paneuduttiin yksityiskohtaisemmin oppaan teemoihin.

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on laatuaan ensimmäinen. Se toteuttaa kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitetta kestävistä ja vastuullisista ruokapalvelu- ja elintarvikehankinnoista. Julkisen ruokapalvelun vastuullinen järjestäminen parantaa Suomen huoltovarmuutta ja edistää omavaraisuustavoitteen saavuttamista.

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas

Lisätiedot: erityisasiantuntija Auli Väänänen, maa- ja metsätalousministeriö,
auli.vaananen@mmm.fi

Kategoriat: