Lähikuvassa ammattikeittiöosaaja- Intohimona ravitsemisala

Mira Raappana, tuotannonsuunnittelija, Pohjois-Pohjanmaan Amkon puheenjohtaja
Työpaikka: Lööki – Oulun Tuotantokeittiö Oy
Koulutus: suurtalouskokki ja restonomi

Mira on ehtinyt kokiksi valmistuttuaan työskentelemään useissa eri ammattikeittiön työtehtävissä. Ennen nykyistä pestiään Oulun Tuotantokeittiö Oy:n tuotannonsuunnittelijana hän toimi Oulun Serviisissä ravitsemistyöntekijänä, kokkina, työnjohtajana ja tuoteasiantuntijana. Restonomiopinnot Mira on suorittanut töiden ohessa.

Kuvaile työtehtäviäsi

Vastaan Oulun Tuotantokeittiö Oy:n pitkän aikavälin tuotannon suunnittelusta ja osallistun tuotannonohjauksen kehitystyöhön yhteistyössä koko henkilöstön kanssa.

Keskeinen osa työtäni on ruokalistasuunnittelu, uusien tuotteiden etsiminen ja lopputuotteiden hinnoittelu sekä elintarvikeasiat laajemminkin, kuten raaka-aineiden kotimaisuusasteen selvittäminen ja lähituotteiden haarukointi.

Tuotekehitystyötä ja reseptien suunnittelua koordinoimme yhteistyössä asiakkaidemme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun Tilapalveluiden edustajien kanssa.

Millainen on mielestäsi tulevaisuuden ammattikeittiö?

Näkisin, että jatkossa digitalisaatiota hyödynnetään vielä enemmän erityisesti asiakasyhteistyössä. Sähköisesti kerättyjen asiakastietojen perusteella asiakkaille voidaan räätälöidä enemmän yksilöllisiä ruokavaihtoehtoja ja laajentaa valinnan mahdollisuuksia. Saamme myös entistä täsmällisemmin ja helpommin tietoa ruuasta ja tuotteiden alkuperästä.

Laitetoimittajien kanssa teemme tiivistä yhteistyötä tulevaisuudessakin. Esimerkiksi työn ergonomiaa voitaisiin kehittyvällä laiteteknologilla vieläkin parantaa.

Miten markkinoisit ravitsemisalaa nuorille ja kaikille alasta kiinnostuneille?

Olemme juuri pohtineet työpaikallani ja aluetapaamisissa Ammattikeittiöosaajien kanssa, että voisimme käydä kertomassa nuorille, miten monipuolisia työtehtäviä ja etenemismahdollisuuksia alamme tarjoaa.

Mielestäni jokainen voi itse vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja rakentaa vaihtelevan urapolun. Ravitsemisalalle valmistunut voi tehdä paljon muutakin kuin vain puhtaasti kokin työtä. Ammattikeittiötyössä tarvitaan esimerkiksi yhä useammin tietotekniikka- ja teknologiaosaamista.

Miten ja miksi päätit liittyä Amkoon?

Kun siirryin Oulun Serviisissä tuoteasiantuntijatehtäviin, silloinen kollegani suositteli liittymistä. Olen kokenut, että Amkon toiminta on tärkeää verkostoitumisen kannalta.

Mikä on parasta Amkon toiminnassa?

Meillä on Pohjois-Pohjanmaan Amkossa aktiivinen ja verkostoituva porukka. Virittelemme yhteistyötä myös muihin alueisiin ja yhdistyksiin päin. Esimerkiksi keväällä teemme Lapin ja Savo-Pohjois-Karjalan amkolaisten kanssa yhteisen tutustumisretken Kajaanin Mamselliin.

Miksi sinun mielestäsi kannattaa liittyä Amkoon?

On kiva tavata uusia ihmisiä ja olla mukana aktiivisessa toiminnassa. Täällä Pohjois-Pohjanmaan alueella kannustamme kaikkia jäseniä vaikuttamaan koulutusiltojen sisältöihin. Vertaistuki ja keskustelut kollegoiden kanssa ovat parasta Amkon toiminnassa ja avartavat myös omia näkemyksiä.

Kerro jotakin harrastuksistasi

Mieluisin harrastukseni on ruuanlaitto ja leivonta sekä uusien reseptien testaaminen. Koen työni niin kiinnostavaksi, että haen myös vapaa-aikana paljon tietoa kaikesta alaamme liittyvästä. Eli työ vie osan vapaa-ajastakin 🙂

Kategoriat: