Kattava koululounas ja välkyt välipalat hankkeen Policy Brief summaa selvitystyön päätulokset

Kouluruokailua ja koulun välipalakäytäntöjä kartoittaneen selvitystyön Policy Brief  summaa VNK-hankkeen päätulokset ja toimenpide-ehdotukset. Varsinainen loppuraportti julkaistaan toukokuun 2021 alussa samoin kuin Amkon kysely-ja haastattelututkimuksen tulokset koskien kouluruokailun nykytilannetta ja poikkeusolojen kouluruokailua.

Lue lisää ajankohtaisesta selvitystyötä hankkeen sivuilta (UEF), josta myös löydät kunnille laaditun, kouluruokailua koskevan hyvien käytänteiden tarkistuslistan.