Ilmastovahti vauhdittaa Helsinkiä hiilineutraaliksi

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %, jonka saavuttamiseksi se on käynnistänyt 147 päästövähennystoimenpidettä. Toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia kaupungin hiilidioksidipäästöjen määrää voi seurata kuka tahansa ainutlaatuisen Ilmastovahti-palvelun avulla.

Ilmastovahti on ainutlaatuinen työkalu

Helsinki on avannut kansainvälisestikin ainutlaatuisen ilmastotyön seurantapalvelun Ilmastovahdin, johon on koottu tiedot kaupungin 147 päästövähennysohjelman toimenpiteestä ja niiden etenemisestä. Kaupunki on sitoutunut vähentämään päästöjään vuoteen 2035 mennessä 80 % ja loput 20 % päästöistä kompensoidaan. Vertailuvuosi on 1990.

Helsinki on julkisen tiedon avaamisessa ja hyödyntämisessä maailman etujoukoissa, ja siksi myös Ilmastovahti-palvelu perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ilmastotavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti verkossa. Koko kaupunki on mukana päästövähennystalkoissa, sillä päästöjen vähennystä ei voi tehdä yksin.

–Olemme yhtenä rintamana toteuttamassa ja vastaamassa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä, sillä tätä työtä ei voi tehdä yksin. Jokaiselle toimenpiteelle on määritelty erilaisia mittareita ja välitehtäviä, jotka auttavat seurannassa, ja kertovat, saavutetaanko asetettua tavoitetta, kertoo suunnittelija Saara Ojanen Palvelukeskus Helsingistä.

Toimenpiteet kuvataan avoimesti Ilmastovahti-sivuilla, joissa voi valita toimenpiteen kategorian ja toimialan kuten ruokapalvelun.

Ojanen on itsekin yhteyshenkilönä toimenpiteessä 113, jolla tähdätään kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ilmastokriteerien kehittämiseen ja tiukentamiseen. Muita Palvelukeskus Helsingin vastuulla olevia toimenpiteitä ovat muun muassa ilmastoystävälliset reseptit, kasvisruoan osuus kouluissa, ruokahävikin vähentäminen, ruoan kuljetusten ilmastopäästöt, hävikkiruoan hyödyntäminen, sekä kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartta, ylijäämäruoan hyödyntäminen ja biojätteen hyödyntäminen.

Esimerkki toimenpiteestä 95:

Kehitetään reseptejä, joiden avulla kaupungin ruokapalveluissa voidaan vähentää ilmastopäästöjä ja suojella Itämerta.

Koulu- ja päiväkotiruokailu:
Vaihdetaan ruokalistalla yksi punaista lihaa sisältävä ruoka broileriruokaan.
Vaihdetaan punaista lihaa sisältävä ruoka kalaruoaksi.
Lisätään lämpimiä kasviksia 3 kertaa 6 viikossa ruokalistalle.

Mittari:
Ilmastoystävällisten / kasvisperäisten ruokien määrän lisääntyminen

Ilmastovahdista hyötyä monille

Ilmastovahti palvelee laajaa joukkoa eri sidosryhmiä, kaupunkilaisista päätöksentekijöihin, tutkijoihin ja muihin julkisen alan toimijoihin.

Tulevaisuudessa esimerkiksi kaupunkilaiset voivat antaa helposti palautetta päästövähennystoimenpiteistä ja kertoa, miten he haluaisivat olla mukana niiden toteuttamisessa. Poliittiset päättäjät voivat käyttää Ilmastovahtia hyödyksi arvioidessaan, vähenevätkö päästöt sovitulla tavalla. Avoimen tiedon ansiosta tutkijat pystyvät arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia ja niiden taustalla olevia lähtöoletuksia ja laskelmia.

Ilmastovahti on muidenkin kuntien vapaasti hyödynnettävissä ja palvelusta on hyötyä myös kaupungin sisäisesti.

–Kun saadaan esimerkiksi hankintoihin määriteltyä hyvät käytännöt ja kriteerit jotka toimivat, voimme jakaa niitä muillekin kaupungin toimijoille. Nykytilanne pitää uskaltaa haastaa yhteistyöllä ja rohkeudella, vain niin saadaan aikaan tuloksia, Ojanen toteaa.

Helsingin ilmasto-ohjelman ja toimenpiteiden etenemistä voi seurata Ilmastovahti-palvelusta:
https://ilmastovahti.hel.fi/