Ammattikeittiöosaajat ry 50 v. – tietoa, taitoa ja ruokailoa

Yhdistyksemme on saavuttanut kypsän keski-iän. Vuosikymmenten ajan tahtomme on ollut sama: koota yhteen ravitsemisalan ammattilaiset ja vahvistaa joukkoruokailun ja sen parissa työtä tekevien arvostusta.

Vuosikymmenissä ehtii tapahtua paljon. Ravitsemisala on vahvasti kehittynyt samoin kuin koko yhteiskuntakin on muuttunut. Tämä toki koskee myös muita toimialoja. Teknologia ja digitalisaatio ovat korvanneet, parantaneet ja muokanneet ammattikeittiötyön monia työvaiheita. Tuotantoprosessit ovat virtaviivaistuneet ja raaka-aineet monipuolistuneet. Yhteistyö elintarvike- ja laitetoimittajien kanssa on tiivistynyt, ja yhä jalostetummat tuotteet, laitteet ja palveluratkaisut helpottavat tuotannon suunnittelua ja tarjoavat uusia oivalluksia asiakkaiden palvelemiseksi.

Vaikka tekijäsukupolvet vaihtuvat ja teknologialla voidaan korvata inhimillisiä resursseja ruoanvalmistuksen taitajia ja ravitsemustiedon käytännön jalkauttajia tarvitaan aina. Ammattikeittiöissä jos missä kansanterveyttä vaalitaan hyvän ravitsemuksen keinoin eri ikäryhmät huomioiden.

Juhlavuoden sloganissa ja logossa tiivistyy kaikki se, mitä haluamme jäsenistömme keskuudessa vaalia: ylpeyttä ruokaosaamisesta sekä ruokailoa. Liian usein ruokailuun, ruuan valmistamiseen ja oikein syömiseen liittyvä keskustelu jumittuu säädöksien ja suositusten puntarointiin – ja pahimmassa tapauksessa kuluttajien keskuudessa pinnallisen trenditiedon jakamiseen. Ammattikeittiöosaajat haluavat omalla esimerkillään osoittaa, että terveellisesti syöminen voi olla nautinnollista ja yksilölliset ruokamieltymykset ovat sallittuja, kunhan lautaselle valittavien ruokalajien painotukset ovat arkiruokailussa tasapainossa.

Ammattikeittiöosaajat ry on ammattilaisten täydennyskoulutus- ja verkostoitumisjärjestö ja jäsenjärjestö. Jäsenjärjestönä toivoisin sen edelleen säilyvänkin. Järjestömme perustamisaikojen into koota ammattilaiset yhteen ja yhdessä kehittää ravitsemisalaa voisi nykyistä vahvemmin näkyä järjestömme toiminnassa myös 2010-luvulla. Toimintaympäristön kiihtyvässä muutoksessa tarvitsemme toisiamme ja voimaannuttavia verkostoja.

Toimintarikasta juhlavuotta!

Kategoriat: