AmmattikeittiöOsaaja-jäsenlehti

AmmattikeittiöOsaaja ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja se postitetaan jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Lehti sisältää ravitsemisalan ajankohtaisartikkeleita, haastatteluja ja tietoiskuja.

Ilmoitusmyynti
Ilmoituksiin ja ilmoitustilan varauksiin liittyvät tiedot löydät Mediakortista 2018.

Numero 1/2018 
Kevään ensimmäisen numeron teemoina  Espoon Kilon Keittiön esittely, ammattiopetuksen koulutusreformi, uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtajan haastattelu ja paljon muuta ajankohtaista asiaa ruokapalveluammattilaisille. 

Lisätiedot:

Lehden toimitus:
toiminnanjohtaja Marjut Huhtala
marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957

Ilmoitusmyynti:
projektikoordinaattori Päivi Jämsén
paivi.jamsen@amko.fi, 050 339 6844

Lehden taitto:
Kia Hakala, Kopio Niini Oy