Herkkuammatti-kampanja

Arvostusta ammattikeittiöille – ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanjassa toteutettiin 2010 – 2012 ns. Herkkuammatti-kampanja, jonka tavoitteena oli kohottaa ravitsemisalan imagoa ja lisätä nuorten kiinnostusta ravitsemisalan ammatteja kohtaan.

Viestintäkampanjalla tavoiteltiin peruskoulunsa päättämässä olevia nuoria, aikuisopiskelijoita, ammatinvalinnanohjaajia ja catering-alan oppilaitoksia.  Laajempana kohderyhmänä oli koko ravitsemisala (herkkuammatti.fi- tietoportaali).

Hankkeen aikana tuotettiin nuorille suunnattu herkkuammatti.fi -tietosivusto, Herkkuammatti-video, sähköistä oppimateriaalia sekä toteutettiin reseptikilpailuja ravitsemisalan työyhteisöille.

herkkuammatti.fi

Herkkuammatti-video

Koulun kokki -peli