Vetovoimaa ruokapalvelualalle – VeRa hanke

Teksti: Päivi Pölkky ja Minna Luomanen, Kuvat: Verneri Klemettilä

Ruokapalveluala on yksi suurimmista aloista, jossa pandemian seuraukset taloudellisen tappion lisäksi koskettivat myös alan imagoa. Vetovoimaa ruokapalvelualalle – hankkeessa pureudutaan alan vetovoimaisuuden lisäämiseen ja imagon nostatukseen positiivisemmaksi.

Hankkeen eri toimintamallien avulla pyrimme tukemaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia ruokapalvelualan yritysyhteistyön kautta sekä parantamaan koulutetun työvoiman ja yritysten osuvuutta Etelä-Pohjanmaan alueella.

Ruokapalvelualan mielikuvan kehittämiseen olemme luoneet innovaatioleiri – mallin, jossa olemme kiertäneet pääasiassa alueemme yläkouluissa opinto-ohjaajan sekä kotitalousopettajien tunneilla kertomassa alan monista mahdollisuuksista kouluttautua sekä työllistyä monipuolisiin työtehtäviin erilaisissa ruokapalvelualan työpaikoissa, myös omalla kotipaikkakunnalla.

Yläkouluikäisille olemme ohjaustuntien lisäksi tehneet alueen ruokapalvelualan yrityksistä esittelyvideon, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa  työelämään tutustumisjaksoille hakeutuville työpaikoista ja ruokapalvelualasta, sekä erilaisia toimintamalleja, miten työpaikkaa haetaan.

”Oppilaat ovat olleet todella kiinnostuneita ruokapalvelualasta ja keskusteluja on herättänyt myös alan hyvät työmahdollisuudet sekä monipuoliset työpaikat, kokin ja tarjoilijan työtehtävissä. ” kommentoi projektipäällikkö Päivi Pölkky, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Nuoret odottavat tulevaisuuden työpaikalta monipuolisia työtehtäviä, työpaikan hyvää tiimihenkeä ja esihenkilötyötä.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Teija Pollari, lehtori, ravintola-ja catering-ala, Sedu Seinäjoki, Päivi Pölkky, projektippäällikkö, VeRa-hanke, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Minna Luomanen, lehtori, ravintola-ja catering-ala sekä projektiasiantuntija VeRa-hanke, Sedu Seinäjoki.

Nuoret mukaan kehittämään ruokapalvelualan vetovoimaisuutta

Olemme ottaneet oppilaita mukaan ideariiheen, aiheena ” Mitä ominaisuuksia odotat sinun tulevaisuuden työpaikaltasi”? Nuoret ovat hyvin avarakatseisia ja monisanainen lista onkin jo syntynyt työelämälle pohdittavaksi. Esimerkkeinä nuorten ideoista voisi nostaa monipuoliset työtehtävät, työpaikan hyvä tiimihenki ja esihenkilötyö. Työn tulisi olla merkityksellistä sekä työaikojen joustavia.  Nuoret ovat ottaneet myös alan palkkauksen esille yhtenä houkuttelevuustekijänä ja toiveena onkin, että saisimme siihen kehitystä tulevaisuudessa.

Innovaatioleiri – kiertue on tähän mennessä toteutettu Etelä-Pohjanmaan alueella 24:ssä yläkoulussa, kasi- ja ysiluokkalaisille. Alan jatko-opintomahdollisuuksista on esitelty oppilaille, ammattikorkeakoulusta restonomin tutkintoon ja jopa yliopisto-opintoihin saakka, esimerkiksi kotitalousopettaja- tai ravitsemustieteen koulutusta.

 

Digitaalinen pakopeli on tulossa yläkoulujen ja lukio-opiskelijoiden käyttöön, jossa ratkaistaan ravintolan keittiössä erilaisia tehtäviä kokkina ja/tai tarjoilijana. Pelin leikkimielisenä palkintona on mahdollisuus saada ravintolalleen Michelinin tähtiä oikeista ratkaisuista. Tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan ruokapalvelualasta perehtymällä keskeisiin työtehtäviin. Peli valmistuu koulujen käyttöön syksyllä 2023. Opinto-ohjaajat ovat tuoneet jo hankkeen alussa viestiä meille toimijoille, pakopelin kiinnostavuudesta sekä uusien, alan videoiden tekemisestä. Näistä he saavat jatkossakin käyttöön monipuolista materiaalia ruokapalvelualaan tutustumiseen opotuntien aikana.

Ruokapalvelualan toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille olemme suunnitelleet ruoka- ja yrittäjyysstudiotoimintamallin. Toteutuksessa työelämän asiantuntijat ovat yhdessä hankkeen toimijoiden kanssa suunnitelleet aihealueittain iltapäiviä, joissa valmistetaan käytännössä erilaisia ruokalajeja ja leivonnaisia. Yhteistyö oppilaitosten välillä on syventynyt kun työelämän edustajat ovat saaneet kertoa uratarinoitaan ja tuoda osaamistaan esille käytännön työn tekemisen kautta, yhdessä opiskelijoiden kanssa. Olemme tuottaneet työpajoista materiaalia verkko-oppimisympäristöön, koulutusiltapäivistä videoituja klippejä sekä muuta aiheeseen liittyvää materiaalia uudelleen käytettäväksi sekä syventävien tehtävien tekemistä varten. Yhteisoppimisen työpajoissa olemme käyttäneet vertaisoppimisen pedagogiikkaa, jossa mm. kahden eri oppilaitoksen opiskelijat ovat työpareina suunnitelleet ja totuttaneet työpajan käytännön osuuden. Työpajan päätteeksi opiskelijat ja kouluttajat ovat kokoontuneet arvioimaan ja pohtimaan mahdollisia kehittämiskohteita.

VeRa – Ruokapalvelualan vetovoiman lisääminen ja työelämäyhteyksien tiivistäminen hanke jatkuu 31.10.2023 asti  ja on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Hanke toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun (päätoteuttaja) ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän (osatoteuttaja), Sedun yhteistyönä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Päivi Pölkky, paivi.polkky@seamk.fi
sekä projektiasiantuntija Minna Luomanen, minna.luomanen@sedu.fi

Kategoriat: