Makuaakkoset-diplomi® on oivallinen työkalu ravitsemuksen ja ruokailutilanteiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen päiväkodeissa

Nyt Makuaakkoset-diplomia voivat hakea myös perhepäiväkodit-
taustalla perhepäivähoitajien oma kiinnostus suorittaa diplomi

Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämä Makuaakkoset diplomi® on päiväkodeille ja nyt myös perhepäiväkodeille soveltuva itsearvioinnin mittaristo, jonka ansaitakseen on hyväksytysti käytävä läpi teemoitettu 45-kohtainen kysymyssarja. Kysymykset koskevat ravitsemusta ja ruokailutilannetta, kestävän kehityksen toteutumista, yhteistyön sujuvuutta ja hyvän ruokakasvatuksen ilmentämistä varhaiskasvatusikäisten ruokakasvatustilanteissa.

”Makuaakkoset-diplomin sisältö koskettaa myös perhepäivähoidossa toteuttavaa varhaiskasvatusta. Pieni ryhmä ja vapaus itse yrittäjänä vaikuttaa toimintaansa mahdollistaa huomion kiinnittämisen mm. ruokahävikin minimoimiseen ja ekologisuuteen ruoka-aineiden valinnassa. Kasvatuksellisesti ruokailutilanteet ovat pienessä porukassa intensiivisiä ja esimerkiksi Sapere-menetelmä toteutuu arjessamme aivan huomaamatta ja vaivattomasti”, kuvailee perhepäivähoitaja Anna Tolonen.

Lasten ruokakasvatus vaatii samaan aikaan rauhallisuutta, kekseliäisyyttä ja sinnikkyyttä. Parhaiten uusien makujen opettelu ja miellyttävien ruokailuhetkien järjestäminen hoituvat positiivisen vahvistamisen kautta. Myönteinen ruokapuhe, ruokailutilanteen ja raaka-aineiden opettelu leikin ohessa on avainasemassa, kun kyseessä on pienet lapset.

 

”Diplomi on mielestäni hieno tunnustus tärkeästä ”ruokamaailmaan” sijoittuvasta varhaiskasvatuksesta. Lasten osallistaminen on olennaista ja mielenkiinnon kohteita on helppo havainnoida ja räätälöidä toteutus ne huomioiden. Otan lapset perhepäivänhoidon ryhmässäni mukaan kaikkeen tekemiseen omien kykyjensä mukaan, heti yksivuotiaasta alkaen”, kertoo perhepäivähoitaja Marika Rosti.

Makuaakkoset-diplomi® luotiin vuonna 2016 päiväkotien varhaiskasvatuksen välineeksi vankan asiakastuntijaryhmän ja pilotointityön tuloksena. Perhepäivähoitajien omasta kiinnostuksesta ja aloitteesta diplomi on nyt räätälöity haettavaksi myös perhe- ja ryhmäperhepäiväkoteihin.

Perhepäivähoitaja Anna Tolonen Oulusta.

Muun muassa Oulun yksityiset päivähoitajat ry oli aloitteellinen Makuaakkoset-diplomin hakemisen mahdollistamiseksi perhepäiväkoteihin. ”Yhdistyksemme on kiinnostunut tuomaan Makuaakkoset-diplomin® perhepäivähoitoon saavutettavaksi ennen kaikkea siksi, että haluamme tehdä uraauurtavaa työtä suomalaisen perhepäivähoidon eteen. Hoitomuoto on todellinen vaihtoehto varhaiskasvatukseen jo usealle tyytyväiselle asiakasperheelle. Olemme kannustaneet jäsenistöämme aina aktiiviseen kouluttautumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Diplomin saavuttaminen tuo mielestäni lisäarvoa perhepäivähoitopaikalle ja kertoo hoitajan sitoutuneisuudesta toimipaikkansa toiminnan kehittämiseen”, korostaa yhdistyksen puheenjohtajana toimiva perhepäivähoitaja Anna Tolonen.

Nyt diplomia hakemaan!

Makuaakkoset-diplomi® -sivustolta löytyy omat räätälöidyt kysymykset sekä päiväkodeille että perhepäiväkodeille diplomin suorittamiseksi. Suorittamisesta kannattaa viestiä rohkeasti niin lasten huoltajille kuin laajemmin eri sidosryhmille ja tuoda aktiivisesti esille perhepäivähoidon hienoa työtä lasten ruokakasvatuksen parissa.

” Diplomin  myötä saakin arvokkaasta työstään tunnustusta ja lisäarvoa tarjoamalleen palvelulle”, Tolonen iloitsee.

Perhepäivähoitaja Marika Rosti Lahdesta.

Myös Marika Rosti hehkuttaa perhepäivähoitajan omaa innostusta ja mielikuvituksen käyttöä lasten kanssa toimimisessa: ”Hoitajan innostus kaikkeen tekemiseen tarttuu myös lapsiin. Ruokamaailmassa vain taivas on rajana ja mielikuvitus on aina plussaa. Lasten perheetkin ovat innostuneet hurjasti Makuaakkoset-diplomista®. Yy, kaa, koo, kaikki mukaan diplomia hakemaan, joo! ”

Makuaakkoset-diplomia® vastaava ja kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® on myös edelleen haettavissa ja uusittavissa. Diplomien myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Lisätietoa ja Makuaakkoset-diplomin® hakeminen: www.makuaakkosetdiplomi.fi

Kategoriat: