Vuoden 2021 Ammattikeittiöosaaja on tiimipelaaja ja empaattinen esimies

Vuoden 2021 Ammattikeittiöosaajaksi valittu Espoo Catering Oy:n aluepäällikkö Tarja Kinnunen on pidetty ja aikaansaava esimies. Titteli julkistettiin Ammattikeittiöosaajat ry:n syksyn seminaarissa Helsingissä 12.10.2021.

Kinnunen jaksaa kannustaa alaisiaan ja työtovereitaan myös kiperissä tilanteissa ja toimii aina itse niin kuin puhuu. Hän on luotettava, aikaansaava ja kuitenkin rauhallinen persoona. Kinnusella on aikaa alaisilleen, ja hän saa keittiössä työskentelevät ruokapalveluammattilaiset tuntemaan, että on aidosti kiinnostunut heidän työstään ja kuulumisistaan. Kinnunen on paitsi pidetty, myös organisaatiossaan hyviä tuloksia tekevä esimies. Neljästi vuodessa toteutetuissa Espoo Cateringin henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaavissa fiilismittarikyselyissä hän saa aina mainioita tuloksia.

Vuoden 2021 Ammattikeittiöosaaja on aluepäällikkö Tarja Kinnunen Espoocatering Oy:sta. Kuvassa onnittelujoukossa vasemmalla Amkon varapuheenjohtaja Leila Korhonen, oikealla operatiivinen johtaja Hellen Junninen Espoo Cateringista ja ylhäällä keskellä toiminnanjohtaja Marjut Huhtala Amkosta ja oikealla Sirpa Lähdevuori e.Ahlström Oy:sta.

 

Ruokapalveluita syvästi riipaisevana poikkeusaikana Kinnunen on toiminut tehokkaasti ja määrätietoisesti. Hän on toteuttanut toimivia poikkeusajan suunnitelmia, kuten organisoinut luokkaruokailuja kouluissa, järjestänyt kouluaterioiden jakelua koteihin ja sopeuttanut keittiöitä tilanteeseen, jossa asiakasmäärät vähenivät merkittävästi. Hän järjesti myös ansiokkaasti korvaavaa ruokapalveluhenkilökuntaa keittiökohteisiin, joiden vakituinen väki oli siirretty korona-altistumisten vuoksi karanteeniin. Toiminnan etukäteissuunnittelu ja johtaminen käytännön tilanteissa niin, etteivät ruokailevat asiakkaat ole kokeneet palvelun heikenneen, on ollut erittäin ammattitaitoista toimintaa.

Kinnunen toteuttaa mallikkaasti johdon ja organisaation tavoitteita omassa työssään ja vastuualueellaan. Hän osaa perustella tavoitteet ja toimenpiteet niin, että työntekijät voivat sitoutua tavoitteisiin, liittyivätpä ne sitten vastuullisuuteen, ravitsemukseen, osaamisen kehittämiseen tai asiakaspalveluun. Hän raportoi ja kommunikoi avoimesti ja tuo tarpeen vaatiessa kehitysehdotuksia esille niin johdolle, asiakkaille kuin muillekin sidosryhmille.

Tarja Kinnunen on aktiivinen ruokapalvelualan toimija myös vapaa-ajalla. Hän on toiminut muun muassa Ammattikeittiöosaajat ry:n Pääkaupunkiseudun alueen vetäjänä ja saanut yhdistyksessä luotua runsaasti hyvää mieltä ja toimivia verkostoja. Hän kouluttautuu aktiivisesti ja soveltaa mielellään työhönsä ruokapalvelualan uusia tuulia.

****

Ammattikeittiöosaajat ry palkitsee joka toinen vuosi jäsenistöönsä kuuluvan, ravitsemisalalla menestyksekkäästi, esimerkillisesti ja kestävällä tavalla toimivan ruokapalvelualan aktiivin. Tänä vuonna valinnassa painottui kyky johtaa työorganisaatiota ja/tai omaa toimintaa myös poikkeusoloissa.

Kategoriat: