Ruokapalveluissa kehitetään uusia vastuullisuuden toimintamalleja

Kymmenen ruokapalvelutoimijaa on valittu mukaan kolmivuotiseen kehitysohjelmaan,
jossa luodaan uusia toimintamalleja kestävän ruokajärjestelmän ja ammattikeittiöiden vastuullisuustoimien edistämiseksi.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke)  on kansallisen ilmastoruokaohjelman suurin
hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa uusia, konkreettisia ja vastuullisuutta edistäviä
toimintamalleja ammattikeittiöiden käyttöön.

– Ilmastoruokaohjelma tukee hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035
mennessä ja siinä huomioidaan sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen
kestävyys , kertoo ilmastoruokaohjelmasta vastaava neuvotteleva virkamies
Hanna Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Ruokapalveluilla on iso vastuu ja mahdollisuus muokata ruokajärjestelmäämme
kestävämmäksi. Ne voivat tutustuttaa kuluttajat uusiin ja kestävästi tuotettuihin
raaka-aineisiin, makuihin sekä toimintatapoihin, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja,
erityisasiantuntija Auli Väänänen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kolmivuotiseen kehitysohjelmaan saatiin yhteensä 31 hakemusta, joista raati valitsi
mukaan kymmenen ruokapalvelua aluksi jatkokehittämään ideoimiansa toimintamalleja
mm. hävikin ja hiilijalanjäljen vähentämiseksi, kasvis- ja vegaaniruuan sekä kotimaisten
järvikalojen käytön lisäämiseksi sekä vastuullisuuteen liittyvän vuoropuhelun
edistämiseksi.

Jatkossa valitut ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat
toimintaansa eri vastuullisuuden teemoja käsittelevän suunnitelman.

Mukaan valitut ruokapalvelutoimijat ovat:
Arkea Oy, HY/Tvärminnen eläintieteellinen asema, Lempäälän
kunnan ruokapalvelut, Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut,
Kaarea Oy, Kajaanin Mamselli -liikelaitos, Palmia Oy, Salon kaupungin ruoka- ja
puhtauspalvelut ja Tuusulan kunnan ruokapalvelut.

– Tavoitteenamme on saada vastuullisuustyö suunnitelmalliseksi ja pysyväksi osaksi
ruokapalvelujen toimintaa. Raportoimme aktiivisesti hankkeen tuloksista vuoropuhelun
lisäämiseksi ja jotta matkan varrella kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää muissakin
ruokapalveluissa, kertoo ohjelman projektipäällikkö Sari Väänänen EkoCentriasta.

Kehitysohjelma käynnistyy maaliskuussa Motivan kanssa yhteistyönä toteuttavina
kokeiluina, jossa ruokapalvelut testaavat pienimuotoisesti hankeideoitaan.
– Tuomme kokeilukulttuuria mukaan osaksi kehitystyötä. Kokeilut tukevat
kustannustehokkaiden ja vastuullisten toimintatapojen jatkokehittämistä sekä toimivat
esiasteena pysyvämpien ratkaisujen toteuttamisessa, kertoo asiantuntija Elina
Ovaskainen Motiva Oy:stä.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman toteutuksesta vastaa Savon
koulutuskuntayhtymä/EkoCentria yhteistyössä Ammattikeittiöosaajat ry:n,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän yliopiston, Motiva Oy:n ja
Ruokatieto Yhdistys ry:n kanssa. Ohjelmaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätiedot:

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma:
Sari Väänänen, projektipäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymä/EkoCentria
044 785 4025, sari.vaananen@sakky.fi
www.ekocentria.fi

Auli Väänänen, erityisasiantuntija, ohjausryhmän puheenjohtaja
Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö
0295 162031, auli.vaananen@mmm.fi

Kokeilun paikka -palvelu:
Elina Ovaskainen, asiantuntija
Motiva Oy
040 774 9390, elina.ovaskainen@motiva.fi

Ilmastoruokaohjelma:
Hanna Mattila, neuvotteleva virkamies
Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö
0295 162 401, hanna.mattila@mmm.fi

Kategoriat: