Työyhteisöissä tarvitaan kaikenikäisiä!

Työn tekemiset muodot muuttuvat, mutta ihmisen tarve tulla kohdelluksi työyhteisön tasavertaisena jäsenenä ei katoa mihinkään. Sosiaalisina, vuorovaikusta hakevina yksilöinä haluamme kuulua laumaan tavalla tai toisella. Vaikka etätyö pakostakin lisääntyisi, mentaalinen side työyhteisöön ei saa kokonaan katketa.

On hyvä välillä pohtia, kuinka arvostamme eri ikäisiä, vaihtelevissa elämäntilanteissa ja erilaisin kyvyin varustettuja työtovereitamme. On kohtuutonta luokitella yli viisikymppiset työpanokseltaan heikommiksi tai hitaammin uusia asioita omaksuviksi. Tai työelämään vasta astumassa olevat liian idealistisiksi surffailijoiksi, joiden raikkaita ehdotuksia pitää vähän ”suodattaa”.

Luokittelun sijaan voisimme enemmän kannustaa ja stereotypioiden maalaamisen sijaan antaa tilaa kaikenikäisten kukoistaa. Tietysti huomioiden työyhteisön käytössäännöt ja yhteiset päämäärät.

Keski-ikäisyys on lavea käsite eikä saisi olla kirosana työmarkkinoilla. Aika moni suomalainen työntekijä kuuluu tähän ikäryhmään. 40–60-vuotiaita on noin puolitoista miljoonaa. Oletettavasti ihan pätevää porukkaa suurin osa, koska yhteiskunnan rattaat pyörivät ja hommat hoituvat.

Tutkimusten mukaan keski-ikä on useimmalle elämän parasta aikaa. Elämä on asettunut uomiinsa ja tärkeimmät elämänvalinnat tehty. Parhaimmillaan arki on seesteistä, ja työhön on mahdollisuus uppoutua keskittyneesti. Tosin keski-ikäisistäkin löytyy eri elämänvaiheissa eläviä. Nykyihmisen fyysiset resurssit kun mahdollistavat ”nuoruuden” jatkumisen hieman pidempään kuin takavuosikymmeninä.

Voimavaroja keski-ikäisiltä löytyy, niin älyllisiä kuin fyysisiä. Iän myötä karttuneesta kokemustiedosta on yleensä vain hyötyä. Varttuneempi työntekijä osaa suhteuttaa asiat oikeisiin mittoihinsa ja yhdistellä jo aiemmin opittua uusiin tilanteisiin. Vaikka oppimiskyky hieman hidastuisi, voi sen yleensä kompensoida muilla taidoilla.

Tasavertaisuuteen pyrkivissä työyhteisöissä työntekijöitä arvioidaan ja rekrytoidaan osaamisen perusteella, ei ikää tuijottaen.

Voimia syksyyn ja etätyöarkeen!

Kategoriat: