Koronakriisi tuo paljon pohdittavaa kuntien ruokapalveluille

Koronakriisi tuo paljon pohdittavaa kuntien ruokapalveluille

Koronapandemia on  aiheuttanut kuntien ruokapalvelussa monia poikkeusjärjestelyjä.
Valmiussuunnitelmat joutuivat todelliseen testiin ja kouluruokailu sai uusia muotoja.
Toimintaa ohjaa nyt entistäkin tiukemmat hygieniavaatimukset.

Tässä gallupissa neljä toimijaa kertoo oman kuntansa koronatilanteen hoidosta ruokapalvelujen näkökulmasta.

Kysymykset:
1. Oliko kunnassanne valmiina ennen koronaepidemiaa ruokapalveluiden osalta varautumissuunnitelma laajan epidemian tai muun terveyttä vakavasti uhkaavan tilanteen varalle?

2.Miten olette järjestäneet kuntanne kouluruokailun poikkeusoloissa ja millaisia haasteita kohtasitte erityisjärjestelyihin liittyen?

3.Millaisia muita toimia koronatilanne on aiheuttanut toiminnassanne ja asiakasyhteistyössä?

Sari Wilkman
Ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta

1. Meillä on käytössä valmiussuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma. Valmiussuunnitelma on päivitetty aina tarpeen tullen huoltovarmuuskeskuksen ohjeistuksen mukaan. Kouluttaudumme suunnitelman tekemiseen ja olemme käyneet koulutuksia asian tiimoilta muutoinkin.

Suunnitelmassa otetaan huomioon kaikki mahdolliset uhat, pandemiat myös.

Muutama yksikkö on ottanut mallia suunnitelmastamme.  Meillä on menossa jo tällä hetkellä  prosessikuvaukset kaikista tehdyistä poikkeusajan toimista.

2.Viitasaarella ja Pihtiputaalla kouluruoka-annoksia on voinut hakea kahtena päivänä viikossa, kaksi kertaa päivässä.

Pihtiputaalla koulukuraattori on vienyt muutaman annokset kotiin saakka.

Jaamme ruuan annoksina, jotta ravitsemussuositukset tulevat täytettyä. Annoksesta uupuu maito, leipä ja levite, mutta tämä huomioidaan ateriakokonaisuudessa. Salaatti on joka aterialla mukana pääaterian ja energialisäkkeen kanssa.

Haasteena on ollut kertakäyttöastioiden sekä elintarvikkeiden saatavuus joiltakin osin.

  1. Joiltakin osin olemme tehneet muutoksia. Esimerkiksi sijaisia on otettu ruokapalveluun perehtymään enemmän kuin on tarve. Tämä siksi että jos korona iskee, emme lamaannu vaan pystymme jatkamaan toimintoja. Meillä on kummassakin kunnassa kaksi keskuskeittiötä. Työntekijät eivät kierrä paikasta toiseen, vaan ovat omissa pisteissä, juuri varautumisen vuoksi. Yhteen hiileen puhaltaminen on onnistunut yli odotusten. Lomautuksia ei tule, enkä niitä edes sallisi.

Sari Jäntti
Ruokapalvelupäällikkö, Vesannon kunta

  1. Meillä on käytössä varautumissuunnitelma, josta löytyy toimintaohjeita häiriötekijöiden, ja vakavien poikkeusolojen hoitamisessa, hälytysjärjestys, varahenkilöjärjestys, varakeittiöiden kuvaus ja yhteystiedot ja kenttäkeittiöiden omistavien seurojen yhteistiedot, vakavien poikkeusolojen ruokalista ja kunnan teknisen yhtiön vastuulle kuuluvien toimien hoitajien yhteystiedot.
  2. Koululaiset ovat saaneet Wilma-järjestelmän kautta tilata evästarvepussin. Tilaukset vastaanottaa kunnan perhetyö ja kartoittaa samalla muuta tilannetta ja avun tarvetta.

Kaikkia raaka-aineita ei ole valitettavasti saanut pienemmässä pakkauskoossa. Yhdeltä  työntekijältä menee kokonainen työpäivä pussittaessa makaroneja, juustoja, hedelmiä, vihanneksia ja  erityisruokavaliota.

Pakkaamisessa ja pussien merkitsemisessä eri kuljetusta varten menee kolmelta ihmiseltä noin kaksi tuntia. On vaikea arvioida  kauanko sitten kahdella perhetyön ihmisellä, monipalveluauton kuljettajalla ja yksittäisillä kunnan työntekijöillä menee aikaa tähän hommaan, kun maaseutu on laaja.

Pusseja tehdään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa opiskeleville oppilaille.

  1. Esimerkiksi potilasruokailussa osastoille kulku on nyt kielletty. Ruokavaunut jätetään käytävälle, josta hoitajat hakevat ne itse. Ateriapalvelua saavien vanhusten määrä on kasvanut ja ateriapalvelun ruokavuokien toimitukset ovat takkuilleet.

Helena Simolin,
Ruokapalvelupäällikkö, Hollolan kunta

  1. Varautumissuunnitelma on osa koko kunnan varautumissuunnitelmaa. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Suunnitelmassa on valittu vastuuhenkilöt. Keittiöissä tulee olla viikon varalle kertakäyttöastioita ja elintarvikkeita kahden viikon varalle. Suojakäsineitä yms. varusteita hankitaan neljännesvuosittain, joten niitäkin on varastossa. Veden saanti on arvioitu ja varageneraattorit sähkön tuottamiseen huolehdittu. Suunnitelmassa on myös huomioitu ja arvioitu missä vaiheessa oma kantokyky ei riitä. Vaarat ja uhat on arvioitu.

Oma toiminta on herkästi haavoittuva. Esimerkiksi henkilöstön sairastuessa on mahdollista pyytää apua naapurikaupungista.

  1. Meillä on ollut paikan päällä ruokailevia oppilaita, joille ruoka annostellaan linjastosta sekä valmistetaan noutoruokaa annospakkauksiin cook and chill -menetelmällä. Annokset jaetaan kolme kertaa viikossa. Annoksen lisäksi pakettiin kuuluu salaatti tai tuorepala. Ateriat kuljetetaan kunnan auki oleville kouluille normaalin ruokakuljetuksen yhteydessä. Ateriat pakataan pusseihin ja jaetaan kouluavustajien toimesta.

Käytämme annosrasioita, jotka suljetaan rasiansulkijalaitteella. Laitteita oli kaksi entuudestaan ja hankimme muutaman lisää.

  1. Hygieenisyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Jokainen paikan päällä ruokailuun tuleva pesee kätensä valvotusti. Päiväkoti-ikäisille ateria annostellaan.

Noutoaterioiden jako tapahtuu sovituissa pisteissä koulujen ulkopuolella.
Suojakäsineitä ja saippuaa kuluu paljon.

Toimimme THL:n antamien ohjeiden mukaan tilannetta seuraten.

Jyrki Karppinen, tuotantopäällikkö, Kymijoen Ravintopalvelut Oy

  1. Yhtiöllämme on aina ollut varautumissuunnitelma. Sen vaatii omistajamme kaupunki ja sairaanhoitopiirikin.

Suunnitelmassa on nykyisen kaltainenkin pandemia huomioitu ja nyt olemme päässeet sitä käytännössä testaamaan.

  1. Toimitamme sairaaloihin, hoivakoteihin, päiväkoteihin ja alakouluille ruokaa normaalisti. Sen lisäksi olemme aloittaneet noin 2500 oppilaalle annosruokajakelun. Annos sisältää pääruuan, juoman, leivän ja ravintorasvan. Yläkoululaisille toimitetaan 500 tuotekassia, mistä voi itse valmistaa ruuan. Molemmat jaetaan kylmästä / kylmänä kerran viikossa.

Elintarvikkeiden ja pakkaustarvikkeiden saatavuudessa on ollut suuria haasteita.  Olemme joutuneet ostamaan teollisuudesta suoraan lavakauppana tavaraa tuotantoon, kun tukkujen kautta se ei ole aina onnistunut.

  1. Olemme joutuneet lomauttamaan 60 henkilöä konsernista. Kaikki hallinnossa ja asiantuntiajatehtävissä toimivat ovat siirtyneet etätöihin koteihinsa. Sairaalat toimivat pandemiatasolla, mikä vaikuttaa myös meidän tehtäviimme ja varautumiseen merkittävästi.

Kaikki fyysinen yhteydenpito on siirretty tai sitten palaverit pidetään skypen kautta.

***

Tämän gallupin vastaukset kerättiin viikolla 17.
Sittemmin hallitus linjasi, että koulut avataan pariksi viikoksi ennen kesälomia.
Tämä asetti ruokapalvelut taas uuteen tilanteeseen kevätlukukauden lopun ruokajärjestelyissä.

***
Ohjeita ja linkkejä joukkoruokailun järjestämiseen poikkeustilanteessa:

Ruokaviraston sivuilta löytyy ohjeita mm. kouluruokailun ja hoivakotien ruokailun järjestämiseen koronavirustilanteen aikana sekä ohjeita turvalliseen elintarviketyöhön kuten tulostettava, selkeä ohje elintarviketyön hygieniaohjeista.

THL:n sivuilla sivuilla on ohjeistus koululaisten ravitsemuksen turvaamisesta koronaepidemian aikana.
Sivuilta löytyy mm. hyödyllinen tarkistuslista ravitsemuksellisesti terveellisestä ruokavaliosta kotioloissa.

Koulujen lähiopetuksen alkaessa uudestaan 14.5 opetus-ja kuluttuuriministeriö ja THL on linjannut toimintaohjeet kouluopetuksen turvallisesta järjestämisestä. Ohjeissa on lyhyt viittaus kouluruokailun järjestämiseen.

Kategoriat: