Kattava koululounas-välkyt välipalat

Kuva:RODEO

Itä-Suomen yliopisto,THL, Ammattikeittiöosaajat ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet valtakunnallisen selvitystyön kouluaikaisen ruokailun nykytilanteesta ja välipalakäytäntöjen toteutustavoista.

Samalla kartoitetaan EU:n komission rahoittaman koulujakelujärjestelmän (kouluhedelmätuen) tehokkaampaa hyödyntämistä ja soveltamistapoja sekä esiin tulleita haasteita tuen käyttämisessä.

Selvityksessä myös mallinnetaan kouluruokailun kustannusvaikutuksia kuntatalouteen tilanteessa, jossa kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö ja välipalojen säännöllinen tarjoaminen olisi kouluissa nykyistä laajempaa.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa kouluaikaisen ruokailun merkityksestä osana oppilaiden tasapainoista ravitsemusta ja nostaa esille hyviä käytänteitä koululounaan ja välipalakäytäntöjen rytmittämisestä ja resursoinnista koulupäivän aikana. Tietoa voidaan hyödyntää koulupäivän uudistamisprosessin ja kouluruuan kehittämisohjelman valmistelun tukena.

Amko lähettää selvityksen aihepiiriin liittyvän digikyselyn syksyllä 2020. Kysely lähetetään kuntien ruokapalveluista vastaaville toimijoille. Kyselyä täydennetään teemahaastatteluin.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Itä-Suomen yliopisto.  Selvitystyö rahoitetaan Valtioneuvoston myöntämästä tutkimus-ja selvitystoiminnan rahoituksesta. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.4.2020-30.3.2021.

Lisätiedot:

Tanja Tilles-Tirkkonen, TtT
Tutkijatohtori, laillistettu ravitsemusterapeutti,
Itä-Suomen yliopisto
tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi ,p. 040 727 9791

Ammattikeittiöosaajat ry:n toimijat hankkeessa:
Projektikoordinaattoori Päivi Jämsén, paivi.jamsen@amko.fi, p.0503396844
Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala, marjut.huhtala@amko.fi, p.0503413957

Kategoriat: