Ikääntyneiden ruokasuositus on julkaistu

Ikääntyneiden ruokasuositus on ajankohtaisempi koskaan. Huoli ikäihmisten selviytymisestä arjessa nostaa esiin hyvän ravitsemustilan merkityksen. Uusi suositus on tärkeä työkalu ikäihmisten ravitsemushoitoon ja monipuolinen ravitsemusopas myös nuoremmille senioreille.

Ikääntyneiden ruokasuositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä julkaisema valtakunnallinen laatusuositus. Se määrittää, miten järjestetään laadukkaat ruokapalvelut, jotka pohjautuvat iäkkäiden tarpeisiin ja edistävät yhdessä syömistä. Hyvä ravitsemustila on tärkeä tekijä toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämisessä. Heikentynyt ravitsemustila lisää tutkimusten mukaan sairastavuutta, palvelujen ja hoidon tarvetta ja myös ennenaikaista kuolleisuutta.

Visuaalisesti selkeästä suositusjulkaisusta löytyy paljon käytännön esimerkkejä ikäihmisten ruokailun järjestämisestä sekä havainnollisia malliannoksia ja ravitsemuksen seurantavälineitä.

Opas on luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa:
Verkkojulkaisuna: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1

Kategoriat: