Veget ja hiilet-haltuun hankkeessa syntyi vegaanista kasvisruokareseptiikkaa

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ( XAMKIN) Veget  ja  hiilet  haltuun  pk-ruokapalveluyrityksissä  -hankkeen  keskeisenä  tavoitteena  oli hävikin  vähentämisen  lisäksi  kasvisruokatarjonnan  lisääminen  ammattikeittiöissä.  Työelämän toimijoille järjestetyissä koulutustilaisuuksissa ja kasvisruokatyöpajoissa esitettiin toive kasvisruokareseptiikasta, joka sopisi ammattikeittiöiden ja ravintoloiden lounasruokatuotantoon ja leivontaan.

Vegaanireseptiikka ja vegaaniruoan koostaminen poikkeavat muista  kasvisruokavalioista.  Hankkeen yhtenä tuotoksena syntyneeseen  keittokirjaan  on  reseptien  lisäksi  koottu  yleistä  tietoa vegaaniruokavalion suunnittelusta, ravitsemuksesta sekä markkinoilla olevista kas-viproteiineista ja niiden käytöstä.Kirjan  reseptiikkaa  on  kehitetty  hankkeen  koulutustilaisuuksissa  testatuista  vegaanisista  ruokaohjeista ja opinnäytteinä kehitetyistä leivonnais- ja ruokaohjeista. Reseptit on laadittu ammattikeittiöohjeina. Mausteita ja raaka-aineita on helppo vaihtaa ja ideoita jalostaa omaan tarpeeseen sopiviksi. Reseptit ovat kätevästi muunneltavissa oman yksikön vakioi-duiksi ruokaohjeiksi.

Ohjeet lötyvät Theseus  tietokannasta:

https://www.theseus.fi/handle/10024/266409

Kategoriat: