Työelämän merkityksellisyys on tuleva trendi

Vailla merkityksellisyyden kokemusta moni tehtävä ja tavoite toteutuu vaisusti. Merkityksellisyyden tunne on motivaattori, joka saa meidät innostumaan ja pitämään työn tavoitteet kirkkaina ja elämän raiteillaan.

Amkon juhlaseminaarissa puhuneen organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan mielestä ruokapalveluala on esimerkki toimialasta, jossa työn merkityksellisyyttä ei tarvitse erikseen etsiä – onhan toimialalla valtaisat vaikutusmahdollisuudet asiakkaiden fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tasapainoinen ravitsemus pitää yllä elinvoimaa, yhdistää ihmisiä, kasvattaa lapsista terveitä aikuisia ja tuottaa elämäniloa kaiken ikäisille. Sahimaa painotti ravitsemisalan olevan myös esimerkki alasta, jolla on paljon vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen mallintajana ja sen toteuttajana.

Jaakko Sahiluoma Amkon juhlaseminaarissa lokakuussa 2019.

Suomalaiset näkevät työn arvon suuremmassa kontekstissa kuin välittömänä palkintona palkanmaksun muodossa. Töihin mennään samoista syistä kuin vuosikymmeniä sitten. Sekä 1970- että 2010-luvuilla ei arvojärjestyksessä ensimmäisenä ainoastaan ole palkka vaan merkitykselliset ja mielekkäät työtehtävät, etenemismahdollisuudet, työn säilyminen ja mieluisat työajat. Luettelon järjestys osoittaa, että ihmiset eivät ole koneita, vaan haluavat omien arvojensa olevan sopusoinnussa tekemänsä työn kanssa.

Ruokapalvelualalla töitä on runsaasti tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu. Työilmapiiriasioilla on vaikutusta siihen, miten houkuttelevana ravitsemisala näyttäytyy. Työilmapiiriin voi jokainen itse vaikuttaa ja merkityksellisyyden tunnetta voi kasvattaa työn tavoitteita yhdessä sanoittamalla.

Jokin aika sitten esitetyssä tv-dokumentissa Arman Pohjantähden alla kuvattiin Armanin työpäiviä ruokapalveluammattilaisten parissa. Arman kokeili suurtalouskokin työtä espoolaisessa koulukeittiössä ja huomasi, että keittotaitojen lisäksi hommaan tarvitaan stressinsietokykyä, fyysistä jaksamista ja iloista asennetta. Ammattialamme kovuus mutta samalla merkityksellisyys kiteytyvät hänen pohdinnoissaan hyvin: ymmärtävätkö oppilaiden vanhemmat oikeasti, että nämä ihmiset ruokkivat lapsiamme joka päivä – ja millä työtahdilla.

 

Kategoriat: