kasvua_kouluruuasta_logo_varill_1000px.png


70-vuotias kouluruokailu on suomalainen ruokainnovaatio

Vuosi 2018 on kouluruokailun 70-vuotis-juhlavuosi. Tänä päivänä kouluruokailu on sosiaalinen ruokainnovaatio, jota tulla ihastelemaan muualtakin maailmasta. Kouluruokailu luo tasa-arvoista perustaa oppilaiden kasvulle ja kehitykselle ja edistää terveyttä ylläpitäviä ravitsemustottumuksia myös aikuisuudessa.

Eduskunta-aloite maksuttomasta kouluateriasta tehtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1925 Miina Sillanpään toimesta. Valtakunnallisesti Suomessa siirryttiin lakisääteiseen kouluruokailuun vuoteen 1948 mennessä.

Ravitsemisalan ammattilaiset haluavat nostaa kouluruokailun arvostusta

Ammattikeittiöosaajat ry toteuttaa ja koordinoi juhlavuoden aikana ammattilaisille sekä ravitsemisalan opiskelijoille suunnatun tulevaisuuden koululounaan ideointikilpailun ja juttusarjan, jossa kerrotaan, miten Suomessa kouluruokaillaan juhlavuonna 2018.

1) Tulevaisuuden kouluruokalounas -ideointikilpailu

Haastamme ruokapalvelujen työtiimejä ja ravitsemisalan oppilaitosten opiskelijatiimejä ideoimaan tulevaisuuden koululounasta - millaista kouluruoka on vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua.

Ideointikilpailun ohjeet

Kilpailutehtävänä on suunnitella tulevaisuuden koululounas seka- ja kasvisruokavaliota noudattaville koululaisille. Lue ideointikilpailun tarkemmat ohjeet tästä.

Kilpailutöiden palautus

Kilpailuajankohta on 9.1.–28.4.2018.

Kilpailutyöt palautetaan sähköisellä lomakkeella, jossa on yksilöity kaikki kilpailuannossa esitetyt kohdat. Palautuslomake kannattaa avata jo ideointikilpailun suunnitteluvaiheessa, niin että näette kilpailutiiminä, miten kilpailutuotokset on tarkoitus esittää. Palautuslomakkeella ilmoitetaan kilpailuun osallistuvien tiimien yhteystiedot ja linkitetään kaikki kilpailutöihin liittyvät aineistot (reseptiikka, kuvat ja muut tiedostot) ja kirjoitetaan pyydetyt perustelut eri asioista.

Voittajatiimin valinta

Kilpailutöiden arviointiin osallistuu peruskoulun kotitalousopetuksen oppilaita ja ravitsemisalan ammattilaisia sekä ideointikilpailun yhteistyökumppaneita. Arvioinnissa huomioidaan, miten hyvin kilpailuohjeissa annetut kriteerit toteutuvat.

Voittaja julkistetaan Ammattikeittiöosaajat ry:n syysseminaarissa 2018.

Voittajatiimi palkitaan tuhannen euron kannustusstipendillä.

Tulevaisuuden kouluruokalounas -ideointikilpailun yhteistyökumppaneina toimivat Bunge Finland Oy, Foodduck Oy, Jepuan Peruna Oy, Metos Oy Ab ja Metsä Tissue Oyj

2 ) Miten Suomessa kouluruokaillaan juhlavuonna 2018 -juttusarja

Juttusarjassa esitellään kouluruokailua eri typpisissä kouluissa ”Hangosta Utsjoelle.” Kuvaamme tämän päivän kouluruokailua eri puolilla Suomea kaupungeissa ja haja-asutusalueilla niin pienissä kuin isoissakin kouluissa.

Teemme ruokalistavertailuja ja haemme kouluruokailun toteuttamisen maakunnallisia vivahteita. Selvitämme näkyykö lautasella paikallisuus tai perinneruuat vai enemmänkin nykypäivän trendit. Kerromme oppilaiden kouluruokailukokemuksista ja toimivista tavoista lisätä kouluruokailuun osallistumisen suosiota. Ensimmäinen artikkeli julkaistaan tammi-helmikuussa, josta tiedotamme erikseen.

Juttusarjan rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa

Ammattikeittiöosaajat ry
Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala, marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957
Projektikoordinaattori Päivi Jämsén, paivi.jamsen@amko.fi, 050 339 6844