Herkkuammatti-kampanja

Arvostusta ammattikeittiöille - ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanjassa toteutettiin 2010 - 2012 ns. Herkkuammatti-kampanja, jonka tavoitteena oli kohottaa ravitsemisalan imagoa ja lisätä nuorten kiinnostusta ravitsemisalan ammatteja kohtaan.

Viestintäkampanjalla tavoiteltiin peruskoulunsa päättämässä olevia nuoria, aikuisopiskelijoita, ammatinvalinnanohjaajia ja catering-alan oppilaitoksia.  Laajempana kohderyhmänä oli koko ravitsemisala (herkkuammatti.fi- tietoportaali).  

Hankkeen aikana tuotettiin nuorille suunnattu herkkuammatti.fi -tietosivusto, Herkkuammatti-video, sähköistä oppimateriaalia sekä toteutettiin reseptikilpailuja ravitsemisalan työyhteisöille.

herkkuammatti.fi
Herkkuammatti-video
Koulun kokki -peli

 

herkkuammatti_logo_180x80px.jpg