Hankkeet

Ammattikeittiöosaajat ry:n hanketoiminnalla kohotetaan ravitsemisalan arvostusta ja tuotetaan työvälineitä ruokapalveluammattilaisille ja heidän asiakkaille. Tutustu tarkemmin hankkeiden sisältöihin tällä sivustolla klikkaamalla vasemmanpuoleisen valikon tai alla olevan tekstikentän Lue lisää-painikkeita.

KasvisPro

Kasvisruoka ja kasviproteiinit ruokapalveluissa – KasvisPro-koulutuksessa tarjotaan ajantasaista teoriatietämystä innostavien videoiden ja pohdintatehtävien muodossa. Käytännön ruuanvalmistuksentyöpajoissa hihat kääritään ja kokataan maistuvaa kasvisruokaa ammattikeittiökäyttöön vakioidun reseptiikan mukaisesti.

Hankkeen etenemisestä ja mahdollisuudesta osallistua KasviPro-koulutuksiin tiedotetaan myöhemmin kevään-23 aikana!

LUE LISÄÄ

Wasteless Food Services in Finland-hanke

Hankkeessa pureudutaan erityyppisten ruokapalveluiden hävikinhallintaan. Tavoitteena on lisätä ruokapalveluiden aktiivista otetta hävikin hallinnassa systematisoimalla hävikin mittaamista ja seurantaa sekä parantaa keittiöiden tuotantoprosesseja ja asiakasyhteistyötä hävikin vähentämiseksi.

LUE LISÄÄ

Vastuulliset ruokapalvelut kehitysohjelma-Varuke

Ammattikeittiöosaajat ry toimii  osatoteuttajana kansallisessa VARUKE-hankkeessa, jossa  sparrataan julkisia ruokapalveluita luomaan omaan toimintaympäristöönsä soveltuvia vastuullisuussuunnitelmia. Suunnitelmaa rakennetaan teemoitetuissa työpajoissa valittujen ruokapalvelujen kanssa ja syntyviä tuotoksia jalkautetaan laajalti muidenkin ruokapalveluiden hyödynnettäviksi hankkeen aikana.

Lue lisää

Kattava koululounas ja välkyt välipalat

Kattava kouluruoka ja välkyt välipalat -hankkeessa selvitetään koululounaan ja välipalojen tarjoamisen nykytilaa. Hankkeessa myös kartoitetaan uusia koululounaan ja välipalojen järjestämismahdollisuuksia sekä arvioidaan näiden vaikutuksia kuntatalouteen. Hanketta rahoitetaan valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminnan rahoituksesta.

Lue lisää

Kestävyystyökaluja ruokapalveluille Suomessa ja
Itämeren alueella – StratKIT-hanke

Kestävyystyökalu Itämeren alueelle (StratKIT) –hankkeen tavoitteena on kartoittaa julkisten ruokapalvelujen nykytilanne ja osaamistaso, mallintaa kestävän kehityksen dynamiikkaa, sekä rakentaa käytännön kestävyystyökalu julkisten ruokapalvelujen käyttöön Suomessa ja muissa hankemaissa. Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region, ja mukana on toimijoita Suomen lisäksi myös Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä ja Virosta. Hanketta koordinoi helingin yliopiston Ruralia Instituutti. Ammattikeittiöosaajat ry edustaa hankkeessa Suomen julkisen sektorin ruokapalveluosammista.

Lue lisää

Kasvua kouluruuasta – Kouluruoka 70 v

Ammattikeittiöosaajat ry toteuttaa ja koordinoi Kouluruuan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ammattilaisille sekä ravitsemisalan opiskelijoille suunnatun tulevaisuuden koululounaan suunnittelukilpailun sekä juttusarjan, jossa kerrotaan, miten Suomessa kouluruokaillaan juhlavuonna 2018.

Lue lisää

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi

Koulu- ja päiväkotiruokailuun laaditut diplomimallit ovat itsearvioinnin ja toiminnan kehittämisen työkaluja. Diplomit ovat koululle ja päiväkodille myönnettäviä tunnustuksia ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestään ruokailun edistämisestä. Diplomit tukevat kansallisten ravitsemussuositusten jalkauttamista sekä nostavat suomalaisen joukkoruokailun ja sen tekijöiden arvostusta. Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry palkitsi Kouluruokadiplomin vuoden Ravitsemustekona 2013.

Lue lisää

Ammattikeittiön ABC -videot

Ammattikeittiön ABC on videosarja, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden, työssäoppijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä ammattikeittiöalalle. Viisi lyhyttä teemavideota antavat katsauksen alan keskeisiin toimintoihin ja osaamisvaatimuksiin. Videoiden aihepiirit ovat: ruuanvalmistusmenetelmät, hygienia ja omavalvonta, ergonomia ja työturvallisuus, kestävä kehitys sekä asiakaspalvelu. Löydät sivustolta näistä samoista aihealueista myös teoriatietoa napakassa muodossa.

Lue lisää

Ikäihmisten ruokapalvelut

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hanke liittyy Helsingin yliopiston koordinoimaan hankkeeseen, jossa on seitsemän eri toimijaa.

Ammattikeittiöosaajat ry:n tehtävänä oli selvittää kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten kotiateriapalveluiden nykytilaa, tulevaisuuden kehittämistarpeita sekä ruokailua ja ravitsemustilaa tukevia toimintamalleja. Selvitys tehtiin e-kyselyiden ja teemahaastatteluiden avulla. Kohderyhminä olivat kuntien ruoka- ja vanhuspalveluvastaavat.

Lue lisää