24.1.2018

Varhaiskasvatukseen oma ruokailusuositus

Lähde: VRN, OPH, THL, 23.1.2018

Varhaiskasvatukseen oma ruokailusuositus

Uusi Terveyttä ja iloa ruoasta -suositus opastaa varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä perheitä terveelliseen ja lapsen kasvua tukevaan ruokailuun.

Ruokailusuositus on yhteinen työkalu lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamisessa, kehittämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. Suositus on laadittu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Yhdessä ruokailu on oppimista

– Ruokailu on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Makumieltymykset ja ruokatottumukset syntyvät varhain ja kantavat pitkälle tulevaisuuteen, kuvailee opetusneuvos Pia Kola-Torvinen Opetushallituksesta.

Ruokakasvatuksen periaatteet pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä kehittää lasten edellytyksiä omatoimiseen ruokailuun. Myönteiset oppimiskokemukset ruokailutilanteissa ovat tärkeitä. Ruokakasvatuksessa voidaan monipuolisesti hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä kuten päiväkodin omaa keittiötä, läheistä metsää, ruokakauppaa, toria tai digitaalisia oppimisympäristöjä.

Malliateriakuvat varhaiskasvatukseen ja kotiin

Suosituksesta löytyvät ohjeistukset ruokalistasuunnitteluun, erityisruokavalioihin, ruokavalintoihin sekä malliateriakuvat päivän aterioista ja välipaloista. Malliateria on ruokapalvelun apuväline aterioiden suunnitteluun elintarvikehankinnoista ruoan tarjoiluun saakka.

– Malliateriakuvat ovat tärkeä viesti myös huoltajille lapsille tarjottavien aterioiden koostumuksesta ja ne kannustavat vuoropuheluun lasten ruokailusta kodin ja varhaiskasvatuksen välillä, sanoo Arja Lyytikäinen, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tarjotaan päivän aikana keskimäärin kolme ateriaa, jotka kattavat noin 2/3 päivittäisestä energian ja ravintoaineiden tarpeesta

Lisää kasviksia pikkulasten aterioille

– Suomalaiset lapset syövät liian vähän kasviksia. Varhaiskasvatus tarjoaa upean mahdollisuuden edistää kasvisten käyttöä ruokalistasuunnittelulla ja tutustuttamalla lapsia eri aistien avulla kasvisten maailmaan, sanoo työryhmän puheenjohtaja, tutkimusprofessori Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Suositus antaa myös apuvälineitä varhaiskasvatusikäisten lasten ravitsemuksen arviointiin ja seurantaan niin kansallisesti kuin varhaiskasvatuksen järjestäjätason sekä yksiköissä tapahtuvan itsearvioinnin ja työn kehittämisen tueksi. Varhaiskasvatuksen ruokailun kehittämisessä keskeisiä toimijoita ovat myös vanhempainryhmät, kuntakohtaiset lasten ravitsemuksen monialaiset työryhmät ja asiakasraadit.

Lisätietoja uusista suosituksista:

VRN/Pääsihteeri Arja Lyytikäinen, arja.lyytikainen@evira.fi puh. 050 409 9860,
OPH/Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, pia.kola-torvinen@oph.fi puh. 029 533 1525
THL/Tutkimusprofessori Suvi Virtanen, suvi.virtanen@thl.fi puh. 029 524 8729

Linkki suosituksiin avautuu TÄSTÄ

***


Tarttuisiko kuntanne päiväkodit työkaluun, jolla voi kehittää leikki-ikäisten ruokailutilanteen sujuvuutta?

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkotiruokailun itsearvioinnin ja kehittämisen työkalu.

Tunnustus myönnetään ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Diplomi on itsearviointiin perustuva kehittämistyökalu päiväkotilasten ruokailusta ja ruokakasvatuksesta vastaaville (ruokapalvelu- ja varhaiskasvatushenkilöstö).

Edistää ruokakasvatusta ja moniammatillista yhteistyötä

Diplomin haku kannustaa päiväkoteja edistämään varhaiskasvatuksen ruokailua ja ruokakasvatusta, moniammatillista yhteistyötä sekä ravitsemussuositusten mukaisen ruokailun toteutumista. Tavoitteena on tukea suositusten ja hyvien käytäntöjen mukaisen päiväkotiruokailun toteutumista.

Diplomia haetaan diplomisivustolla

Makuaakkoset-diplomin voi ansaita vastaamalla onnistuneesti 45-kohtaiseen kysymyssarjaan. Ruokapalvelun tuottajat tarkastelevat kysymysten toteutumista  yhdessä päiväkotien henkilökunnan kanssa. Mahdolliset kehittämistoimenpiteet tehdään diplomin hakuprosessin aikana. Diplomi suoritetaan diplomisivustolla makuaakkoset.fi. Sivustolta löydätte myös tukimateriaalia kysymyksiin liittyvistä aiheista ja tarinoita Makuaakkoset-diplomin hakeneista päiväkodeista.

Kuntanne päiväkodit voivat olla seuraavia diplomipäiväkoteja

Yli kolmellasadalla päiväkodilla on jo Makuaakkoset-diplomi. Kuntanne päiväkodit voivat olla seuraavia diplomipäiväkoteja. Diplomia voivat hakea kaikki kunnalliset ja yksityiset päiväkodit. Diplomi myönnetään päiväkodeille yksikkökohtaisesti.

Makuaakkoset-diplomi on nostettu uusissa varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa esille hyvänä itsearviointi- ja kehittämistyökaluna.

Innostakaa kuntanne päiväkoteja ottamaan Makuaakkoset-diplomi työkaluksi uusien suositusten jalkauttamiseen. Diplomin hakeminen on tiivistänyt yhteistyötä päiväkodin ja ruokapalvelun välillä ja kannustanut entisestään kehittämään pikkuasiakkaiden ruokailoa.

Diplomien myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Lisätiedot Makuaakkoset-diplomista:
Marjut Huhtala, toiminnanjohtaja,
marjut.huhtala@amko.fi, p. 050 341 3957
Päivi Jämsén, projektikoordinaattori, paivi.jamsen@amko.fi, p. 050 339 6844