16.12.2013

Uusi lähiruoka-opas kannustaa julkisia keittiöitä tarjoamaan paikallista ruokaa asiakkailleen

Lähde: EkoCentria, 11.12.2013

Uusi opas Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille –perusteluja ja ohjeita hankintoihin on julkaistu ja saatavana oheisesta linkistä: http://flash.kunnat.net/2013/lahiruoka/#2

Lähis-opas auttaa tekemään ja toteuttamaan yhteistyössä hyviä päätöksiä oman alueenne lähiruokaketjun hyväksi. Se on tarkoitettu laajalle kohderyhmälle: valtakunnallisille ja kunnallisille päättäjille, kaiken kokoisille elintarvikeyrityksille ja julkisen sektorin ammattikeittiöiden sekä hankintayksiköiden elintarvikehankinnoista vastaaville. Oppaan avulla myös kaikki kuntalaiset pääsevät tutustumaan julkisen sektorin ruokapalveluihin ja elintarvikeketjun muihin toimijoihin sekä löytämään sitä kautta omia vaikutusmahdollisuuksiaan.

Oppaassa on kuvattu lähiruoan hankinnan toteutusta ja koottu hyviä esimerkkejä ympäri Suomea tehdyistä hankintatavoista. Lisäksi on perusteltu, miksi hankintayksiköissä tulisi käyttää lähiruokaa sekä annettu esimerkkejä hankintakriteereistä ja kannustettu uusien pohtimiseen.

Opasta täydennetään kevään 2014 aikana. Anna oppaan laatijoille ehdotuksia lähiruokahankinnan asioista, joita oppaaseen voisi vielä lisätä. Otamme myös vastaan teidän omia hyviä käytänteitänne jokaiselle jaettavaksi.

Yhteydenotot: sari.vaananen@sakky.fi tai christell.astrom@kuntaliitto.fi