12.2.2014

Syö hyvää!

Syö hyvää on Kuluttajaliiton ja yli kahdenkymmenen kumppanin hanke, joka pohjautuu tammikuussa julkaistuihin kansallisiin ravitsemussuosituksiin. Suositusten soveltaminen on hankkeen keskiössä: tavoitteena on, että moni löytäisi vastauksia omiin pohdintoihinsa ruokavalinnoista ja ymmärtäisi terveellisen ruokavalion koostamisen perusedellytykset ja haasteet. Hankkeella pyritään myös vahvistamaan ruoka-alan ammattilaisten ravitsemustietämystä ja taitoja viedä tätä tietoa käytäntöön.

Hankkeessa tapahtuu paljon. Helmikuun lopulla alkaa koulutuskierros hankekumppaneiden paikallisyhdistyksiin ympäri Suomen. Näissä työpajamuotoisissa koulutuksissa pohditaan yhdessä ravitsemussuosituksia ja sitä miten ne voidaan viedä käytäntöön. Hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.syohyvaa.fi löytyy artikkeleita sekä kuluttajille, että ammattilaisille, materiaalipankki, videoita ja blogi. Kevään aikana sivuilla aukeaa yli tuhat tuotetta kattava tuotevertailusivusto. Sivuilla voi vertailla eri tuotteiden ravintoarvoja ja muita ominaisuuksia helposti. Sivuilta löytyy myös hankkeen kumppanit. Parin kuukauden välein nostetaan esille erilaisia teemoja, joista tuotetaan materiaalia verkkosivuille. Hankkeessa vieraillaan myös kuluttaja- ja ammattimessuilla.

Kuluttajaliitto koordinoi hanketta ja tuottaa hankkeen sisällöt. Osa hankekumppaneista toteuttaa omia alahankkeitaan ja osa toimii viestintäkumppaneita. Yhdessä tavoitamme mahdollisimman laajasti kaiken ikäisiä kuluttajia ja ammattilaisia.

 KL-SH-Logo-1-rgb-Web_banneri.JPG

Hanke on nelivuotinen (2013-2016) ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Se löytyy myös Facebookista www.facebook.com/syohyvaa ja twitteristä tunnuksella @syohyvaa.