7.8.2014

Vastaa kyselyyn ravitsemisalan arvostustekijöistä!

Ruokapalvelutyön arvostus on kaikkien alalla toimijoiden yhteinen asia. Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa jäseniemme tuoreita näkemyksiä ravitsemisalan arvostustekijöistä sekä kerätä ideoita Ammattikeittiöosaajat ry:n koordinoiman imagokampanjan jatkotoimiksi.

 Kysely toteutetaan Satu Almgrénin Mikkelin ammattikorkeakoulussa suorittamien YAMK –restonomi -opintojen opinnäytetyönä. Toimeksiantajana on Ammattikeittiöosaajat ry.

Tulokset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä käsitellä julkisesti. Vastauksesi on tärkeä ammattialan tunnettuuden, vetovoimaisuuden ja arvostuksen kehittämiseksi.

Voit vastata kyselyyn klikkaamalla alla olevaa kyselylinkkiä. Aikaa kyselylomakkeen täyttöön menee noin 10–15 minuuttia.

Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/S/328AFBA673B52386.par

Vastausaika päättyy maanantaina 18.8.2014 klo 16.00.

Lisätietoja sekä yhteistyöstä etukäteen kiittäen!

Satu Almgrén, p. 0400 -804 006

satu.almgren@edu.mamk.fi