27.5.2014

Kysely Oivasta

Elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä Oiva on ollut käytössä runsaan vuoden verran. Oheisella Eviran kyselyllä kartoitetaan mielipiteitä Oivasta sen jatkokehittelyä ajatellen. Kyselyyn toivotaan vastauksia toimipaikkakohtaisesti ja kysymykset on laadittu toimipaikan näkökulmasta. Vastausaikaa on 15.6.2014 saakka.

 

Oiva-kysely, suomenkielinen versio:
https://www.webropolsurveys.com/S/BE06EB16E876FC83.par

 

Ruotsinkielinen versio: 

https://www.webropolsurveys.com/S/6BF0F79AD7E5D127.par