8.5.2018

Kysely kasvisruokailun toteuttamisesta kuntien ruokapalveluissa


Kasvisruokavalion kysyntä julkisissa ruokapalveluissa on kasvanut.
Kyselyn  tavoitteena on kartoittaa, miten laajasti sitä tarjotaan ja millaisena toteutuksena.

Vegaaniliiton mukaan Suomessa tehtyjä tutkimuksia löytyy vähän.

Toivomme mahdollisimman monen vastaavan tähän kyselyyn. Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä. Tietoja käytetään kouluruokailun kasvisruokavaliototeutusten kehittämiseen.

Kyselyn toteuttaa restonomi Sari Björkman YAMK- restonomitutkinnon opinnäytetyönä.

Työtä ohjaa yliopettaja Kaija Nissinen ja toimeksiantajana toimii Seinäjoen kaupungin ruokapalvelut. Mikäli teille tulee kysymyksiä tästä tutkimuksesta, niin vastaan mielelläni sähköpostilla esitettyihin kysymyksiin.

Kysely on avoinna 7.5-23.5.2018. Linkki kyselyyn löytyy tämän viestin alaosasta.

Lämpimästi arvokkaasta vastauksestanne kiittäen,

Sari Björkman

sari.bjorkman@seamk.fi

https://www.webropolsurveys.com/S/0494E01BD0622552.par