1.11.2016

Kouluruokasuositus kommentoitavana

Uusi kouluruokasuositus on valmistumassa ja on lähetetty lausuntokierrokselle.
Jos haluat kommentoida sitä, toimi alla olevan tiedotteen mukaisesti. Voit myös laittaa kommenttejasi Amkoon:marjut.huhtala@amko.fi  ja kokoamme niistä sitten järjestön yhteisen kommentoinnin.

Hienoa on, että uusissa suosituksissa mainitaan nyt Kouluruokadiplomi yhtenä kouluruokailun itsearvioinnin välineenä.

Alla tiedote:
Lähde:THL, VRN, Opetushallitus

Uusi kouluruokasuositus nyt kommentoitavana

Uudistettavana oleva julkaisu ”Syödään ja opitaan yhdessä – Kouluruokailusuositus”, on avattu julkiseen kommentointiin. Suosituksen julkaisijat, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät nyt perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia uudesta suosituksesta.

Kommentointi tapahtuu Wepropol-kyselynä (linkki kyselyyn ja suositusluonnokseen on alla). Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään alaotsikkoon sekä sivu- ja rivinumeroon viittaamalla. Kommentointi on auki perjantaihin 18.11.2016 klo 16:15 saakka.

Suositusluonnos: http://www.oph.fi/download/179475_Kouluruokailusuositus_julkinen_kommentointi_28.10.2016.pdf

Kyselylomake: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1162682&SID=4b6f9357-d14a-48fb-bdb5-5fefc96d8ee1&dy=2117542637

Uuden kouluruokailusuosituksen tarkoituksena on antaa suuntaviivat täysipainoisen sekä tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun kouluaikaisen ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiseksi opetuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, kouluille, koulujen ruokapalvelusta ja oppilashuollosta vastaaville sekä kodeille ja koululaisille itselleen. Suositus kattaa ohjeistuksen kouluaterioista, välipaloista aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä koulun kerhotoiminnassa.

Uusi suositus perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset (2014) väestötason suositukseen sekä Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille (2016) suositukseen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.

Kouluikäisten lasten ravitsemusta ja ruokakasvatusta kuvataan suosituksessa kokonaisuutena, jossa vastuun lapsen ja nuoren hyvästä ravitsemuksesta ja ruokaoppimisesta kantavat koti, koulu ja lähiyhteisö yhdessä.

Uudessa suosituksessa otetaan huomioon koulun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kasvatuskumppanuutta ja yhteistyötä sekä ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden hankintaa ja kilpailutusta koskevat periaatepäätökset ja asiakirjat. 

Tämä suositus tulee korvaamaan edellisen 2008 julkaistun Kouluruokailusuosituksen. Julkisten kommenttien käsittelyn ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hyväksymisen jälkeen suositus julkaistaan alkuvuodesta 2017.

Utkastet till rekommendation för skolbespisning har inte översatts, men det kan kommenteras också på svenska.

Lisätietoja antavat:

Kuusipalo Heli
Erikoistutkija
THL
puh. 029 524 6747
etunimi.sukunimi@thl.fi

Marjaana Manninen
Opetusneuvos
Opetushallitus
puh. 029 533 1142
etunimi.sukunimi@oph.fi

Arja Lyytikäinen
Pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta c/o Elintarviketurvallisuusvirasto Evira  
Puh. 029530 4292, 050 4099 860
etunimi.sukunimi@evira.fi