30.1.2014

Kouluruokadiplomi on edelleen haettavissa

Ammattikeittiöosaajat ry:n lanseeraama Kouluruokadiplomi on edelleen haettavissa. Diplomin läpäisevissä kouluissa huolehditaan kasvatuksellisesti, ravitsemuksellisesti ja ekologisesti kestävästä kouluruokailusta. Kouluruokadiplomin saadakseen koulun on täytettävä 45-kohtaisesta kysymyspatteristosta 85% oikein. Diplomia ei voi yksin hakea koulun tai kunnan ruokapalvelu, vaan sen avulla sitoutetaan koulujen henkilöstö rehtoria myöten miettimään kouluruokailun hyviä käytänteitä.

Parhaimmillaan kouluruokadiplomi synnyttää kouluissa ”joukkohengen” kouluruokailun edelleen kehittämiseksi ja poikii uusia hyviä ruokailukäytänteitä. Ensimmäiset Kouluruokadiplomit olivat haettavissa helmikuussa 2013 ja tähän mennessä diplomin on ansainnut 80 koulua. Kouluruokadiplomia haetaan sivustolta kouluruokadiplomi.fi, mistä löytyy kysymysten lisäksi taustatietoa kouluruokailusta.  Kysymyspatteristo on ruotsinnettu,  samoin diplomin keskeiset hakuperiaatteet.

Diplomin toimituksesta peritään muodollinen maksu

Kouluruokadiplomi-käytäntö  on rakennettu maa-ja metsätalousministeriön Laatuketju- hankeavustuksella.  Ministeriön avustuksia ei jatkossa ole haettavissa hankkeen ylläpitokustannuksiin, joten kouluruokadiplomista aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset tulevat  hanketta koordinoivan  tahon maksettavaksi ( Ammattikeittiöosaajat ry:n).

Diplomin toimituksen koulukohtainen maksu on 54 euroa vuonna 2014 haettavien diplomien osalta.

Välilliset ja välilliset kustannukset koostuvat diplomin painatus- ja postitustyöstä sekä diplomikäytännön ylläpitämisestä aiheutuvista laskennallisista työaikakustannuksista ( ansaittujen diplomien  käsittely ja satunnaisarviointi sekä  diplomisivuston ajan tasalla pitäminen ).

Lisätietoja diplomin hakemisesta:

Kts. Kouluruokadiplomi.fi